EKONOMİSON DAKİKA

Bakan Karaismailoğlu, Güneydoğu Avrupa’da iş birliği için ‘Ulaştırma Çalışma Grubu’ kurulmasını önerdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, kurucu üyesi olduğu teşkilata özel bir önem atfettiğini söyledi.

Balkan coğrafyasını bir araya getiren yegane kuruluş niteliğindeki GDAÜ’nün bu yıl 25’inci yaşını kutladığını belirten Karaismailoğlu, küresel krizlerle mücadelede uluslararası ve bölgesel iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun tecrübe edildiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, “Sadece kriz döneminde değil, kriz sonrasındaki toparlanma sürecinde ve sonrasında da yakın iş birliğine ihtiyacımız var. Bu bakımdan, bölgedeki iyi komşuluk ilişkilerini ve iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan GDAÜ bizler için daha da önem kazanmaktadır.” dedi.

Bölgenin ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan sürecin, küresel ve bölgesel ölçekte karşı karşıya bulunulan sorun ve zorluklarla mücadelede benzersiz bir araç teşkil ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Bu nedenledir ki Türkiye, dönem başkanlığı önceliklerini ve faaliyetlerini, bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkelerinin güçlendirilmesi hedefiyle tasarlamıştır. Belirlenen önceliklerimizin en önemlilerinden biri de bölgesel bağlantısallığın tesis edilmesi ve güçlendirilmesidir. Günümüz dünyasında küresel ekonomi için ticaret, enerji, ulaştırma ve dijital alanlarda bağlantısallık büyük önem arz etmektedir. Sınırları aşan doğası gereği, ulaştırma bağlantılarının tesis edilmesinde ulusal çabaların tek başına yeterli olamayacağı açıktır. Bu sebeple dünya genelinde kesintisiz ulaştırma bağlantılarının tesis edilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası iş birliği zeminini oluşturan muhtelif girişimler geliştirilmektedir.”

Ulaştırma Çalışma Grubu kurulmasına azami katkı mesajı

Ulaştırma sistemlerinde hem fiziki hem de fiziki olmayan engelleri tespit edip, çözümler geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bölgesel karşılıklı işletilebilirliğin artırılması, çok modlu taşımacılığın geliştirilmesi, deniz limanlarının potansiyelinden tam olarak yararlanılması, hava yolu taşımacılığında tarifeli seferlerde frekans ve nokta kısıtlamalarının kaldırılması, demir yolu bağlantılarının artırılması ve ulaştırmada dijital teknolojilerin imkanlarından yararlanılması gibi başlıkların bölgede üzerine eğilinmesi gereken konular arasında yer aldığını ifade etti.

Her bir GDAÜ Dönem Başkanlığı çerçevesinde düzenli olarak ulaştırma bakanları toplantısının gerçekleştirilmesi temennisinde bulunan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“İş birliği imkanlarını araştırmak, iyi uygulamaları paylaşmak, bölgesel sorunları tartışmak, ulusal strateji ve hedefleri bölgesel hedeflerle uyumlu kılmak üzere GDAÜ şemsiyesi altında Ulaştırma Çalışma Grubu kurulmasını önermek istiyoruz. Biz, iş birliğinin artırılmasına yönelik bölge içindeki her türlü girişim ve çabaya azami katkıyı vermeye hazırız.”

“Ortak Bildiri Taslağı’nda GDAÜ’nün önemine vurgu yapıldı”

Diğer katılımcıların konuşmalarının ardından Türk Dönem Başkanlığı çerçevesinde Bakanlığı tarafından hazırlanan Ortak Bildiri Taslağı’na ilişkin de bilgi veren Karaismailoğlu, iş birliği platformu olarak GDAÜ’nün önemine ve ulaştırmanın, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine olan katkısına vurgu yapıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, taslakta, bölgenin coğrafi avantajına değinilerek, bundan en iyi faydayı elde edebilmek için hem bölge içindeki ulaştırma bağlantılarının sağlanmasının hem de bölgenin uluslararası ulaştırma koridorlarına entegrasyonunun öneminin vurgulandığını belirterek şunları söyledi:

“Bölgesel bağlantısallık için somut ulaştırma projelerinin geliştirilmesinde iş birliği yapılması konusunda çağrı yapılmakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından daha dirençli, sürdürülebilir, kapsayıcı, yeşil ve güvenli ulaştırma ağlarının tesis edilmesinin gerekliliği ifade edilmekte, taşıma modları arasında entegre multimodal ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesinden bahsedilmekte, demir yolu taşımacılığında karşılıklı işletilebilirliğin sağlanması, yolcu taşımacılığının geliştirilmesi, verilerin değişimi ve tarifelerin uyumlaştırılması konularında iş birliği hususları yer almakta ve kurumsal iş birliği, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, ulusal politika çerçevelerinin uyumu gibi konulara değinilmektedir.”

Karaismailoğlu, bildiride yer alan “Denizcilik (Maritime)” kelimesinin iç su taşımacılığını da içerecek şekilde “Su Yolu (Waterborne)” olarak değiştirildiği bilgisini vererek, taşımacılığın önündeki fiziki olmayan engellerin kaldırılması ve kolaylaştırılmasına atıf yapılan bölümlerin taslaktan çıkarıldığını dile getirdi.

“Uluslararası ulaştırma politikamızda koridor esaslı yaklaşım benimsiyoruz”

Ulaştırma gibi yüksek maliyetli ve uzun vadeli yatırım gerektiren bir sektörde bölgesel ve uluslararası iş birliklerinin önem arz ettiğini belirten Karaismailoğlu, “Dünya ekonomisinin hızla değişen dinamikleri içinde GDAÜ katılımcıları olarak güçlü kalmak ve rekabet gücümüzü artırmak için ulaştırma alanındaki iş birliğimizi daha üst düzeylere çıkarmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

GDAÜ üyesi olarak kesintisiz ulaştırma bağlantılarının sağlanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Avrupa, Asya ve Afrika kıtası olmak üzere üç kıtanın kesiştiği bir noktada yer alan Türkiye, GDAÜ bölgesinin ticari, ekonomik ve kültürel bağlarının kuvvetlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle hızlı, güvenilir, çok modlu ulaştırma altyapılarını tesis ederek Karadeniz, Asya, Orta Doğu ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasında gerekli ulaştırma bağlantılarının sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Uluslararası ulaştırma politikamızda koridor esaslı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu yaklaşım uyarınca çalışmalarımızı, ana akslar üzerindeki eksik bağlantıları tamamlama, özellikle sınır geçişlerindeki engelleri ortadan kaldırma ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak üzere bölgesel iş birliğini güçlendirme çerçevesinde yürütmekteyiz.”

Söz konusu yaklaşım kapsamında, pek çok büyük ölçekli altyapı projesini hayata geçirdiklerini ve yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme sektörüne yönelik yatırımları anlattı.

Bakan Karaiismailoğlu, 2030’dan sonra İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kapasite üstü artacağını ve Boğaz’ın bu yoğunluğu karşılamakta zorlanacağını belirterek, “Kanal İstanbul Projemizle Karadeniz-Akdeniz yönlü artan gemi trafiğini kolaylaştırmayı, hızlandırmayı ve daha güvenli bir geçiş sağlamayı amaçlıyoruz. 45 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul Projemiz, Karadeniz Havzası’ndaki ulaştırma ve lojistik sektörünü pozitif yönde etkileyecektir.” dedi.

Yaşanılan bölgenin kritik coğrafi konumunun sağladığı avantajlardan daha fazla yararlanmak üzere sergilenecek ortak çabanın büyük faydalar sağlayacağını dile getiren Karaismailoğlu, bugün sergilenecek ortak çabaların, bölgenin geleceğini en iyi biçimde şekillendirmede ve bölge genelinde topyekun kalkınmanın ve refahın tesis edilmesinde etkili olacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, temmuz ayında GDAÜ’nün Dönem Başkanlığını devralacak Yunanistan’a başarı diledi.

Toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ortak Bildiri” kabul edildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu