Bize ile Bağlan

SON DAKİKA

Bilişimde yerli ürün destek sunarinin kapsamı genişletildi

Yayınlanan

aktif

Bilişimde yerli ürün desteklerinin kapsamı genişletildi

Türk bilişim sektörünün yurt dışına açılması ve ülkeye döviz kazcaçağrıştırması fakatcıyla verilen destek sunarin kapsamı genişletildi.

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararaslolanaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazcaete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla şirketlar, kurumlar ve iş birliği kurumlarının ihracata hazcaırlanması ve internasyonal pazcaarlarda rekabet pozitif yanlamış olurı kazcaanmaları fakatcıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt haricinde tanıtımı, pazcaarlanması, tutundurulması, markalaşması için lüzumlu etkinliklere yönelik giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin hususlar düzeylendi.

Buna gore, yazcaılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazcaılım ve teknolojiler, blok zincir yazcaılım ve teknolojiler, yahisse zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı kent ile yeşil dönüşüm yazcaılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, byücet ve kontakt hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri ve dijital aracılık ve hizmet platbiçimları karar kapsamına alındı. Böylekice, tüm alt sektörlerinin desteklenmesi ve ihracatın tüm ülke geneline, tabana yayılması fakatçlandı.

Söz mevzusu destek modeli ile Ticaret Bakanlığı tarafınca sağlanan tüm bilişim sektörü destek sunari dizgesel bir halde ele alınarak, söz mevzusu sektöre sağlanan destek sunarin tek bir başlıkla kullanıcıya ulaştırılması hedeflendi. Böylekilikle mevzuatın, yararlanıcı şirket ve iş birliği kurumları açısından kvaka, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması sağlandı.

Hedef bilişimde “unicorn”lar

İnovasyonun teşvik edilmesi ve internasyonal pazcaarlarda rekabet yazcaınsallecek bölgesel ve küresel “unicornların” oluşturulmasına yönelik bilişim sektörüne hususi yeni destek unsurlarını içeren E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı da oluşturuldu.

Uygulfakatda edinilen gözgüretimler, sektörel talepler çerçevesinde, uygulanmakta olan çeşitli destek unsurlarının kapsamı genişletildi. Ayrıca bazcaı destek uygulfakatlarında etkinliği ve hızı artırıcı önlemlere yer verildi. Böylekilikle, destek unsuru kapasitesi ve çeşitliliğinin artırılması fakatçlandı.

Bu çerçevede, TeknoHızlandırıcı İşbirliği Kuryüceşu Hızlandırıcı Programları Proje Desteği, Uluslararası Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği, Yurt Dışı İhale Desteği, Yurt Dışı Dizi/Film ve Oyunlarda Ürün Yerleştirme ile Pazcaarlfakat Desteği, Veri Merkezi Desteği, Yazcaılımcılar İçin Simülatör/Test Ekipmanı Kiralfakat Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Hizmet Pazcaarlfakat Platbiçimlarına Üyelik Desteği, Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Oyun/Yazcaılım/Aracılık Platbiçimu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği, Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Alım Desteği, Yurt Dışı Arfakat Desteği, Yazcaılım/Oyun/Mobil Uygulfakat Test Desteği, Yıldız Ofisleri Desteği ve Uluslararası Teknoloji Pazcaarlfakat Ofisleri Desteği yeni destek unsurları olarak karara eklendi.

Desteklerin sürdürülebilir halde yönetilmesi ve kurumsallaşması, seyretme ve perbiçimans çaslımlemeinin takip edenini tgüvenlien E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’nın kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliği ile ilgili mekanizmalar da tesis edildi. Bu kapsamda, bilişim sektörüne verilen destek sunarin etkinliği ve verimliliği ölçülerek kamu kaynaklarının uygun halde kullanılması hedeflendi.

Türkiye’nin bilişim ihracatı artıyor

Küresel ekonominin en mühim çarklarından önde gelen bilişim sektörü, hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik gelişmenin ve cemiyetsal kalkınmanın itici güçlerinden birini oluşturuyor.

Bilişim sektöründeki hizmet ihracatı, küresel bazcada 2019’da 656 milyar dolar düzeysinde gerçekleşti. Bilişim sektörünün gelişme oranı ve yıller saygınlıkıyla artan ihracat kapasitesi dikkate alındığında, gelecek yıllerda da sektörün süratli gelişme eğiliminin ilaçm edeceği ve tüm hizmet sektörleri içindeki ağırlığını artıracağı kıymetlendiriliyor.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’deki bilişim ve alt sektörleri de süratli bir gelişme şovyor. Bilişim sektöründeki hizmet ihracatı 2019’da 1 milyar 462 milyon dolar, 2020 yılsinde 2 milyar 92 milyon dolar ve 2021 yılsinde 2 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EKONOMİ

Bankacılık sektörü kredi özgüantimetrei geçen hafta 5 trilyon 581 milyar lira oldu

Yayınlanan

aktif

Yazar

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 581 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafınca piyasaya çıkan haftalık bültene bakılırsa, sektörün kredi özgüantimetrei 22 Nisan saygınlıkıyla 55 milyar 292 milyon lira arttı. Söz mevzusu dörutubetde toplam kredi özgüantimetrei 5 trilyon 525 milyar 383 milyon liradan 5 trilyon 580 milyar 676 milyon liraya terfi etti.

Bankacılık sektöründeki toplam mevyakarmat da (bankalararası dahil), geçen hafta 45 milyar 139 milyon lira arttı. Söz mevzusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevyakarmatı, 6 trilyon 112 milyar 692 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri meblağı 820 milyar liraya terfi etti

Verilere bakılırsa, tüketici kredileri meblağı, 22 Nisan saygınlıkıyla 9 milyar 622 milyon lira artışla 819 milyar 792 milyon liraya çıktı. Söz mevzusu kredilerin 317 milyar 849 milyon lirası mevzut, 16 milyar 421 milyon lirası taşıt ve 485 milyar 523 milyon lirası gereksinim kredilerinden oluştu.

Söz mevzusu dörutubetde taksitli ticari kredilerin meblağı 3 milyar 864 milyon lira artarak 760 milyar 195 milyon liraya terfi etti. Bankaların ışıktsel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 artışla 235 milyar 226 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 96 milyar 510 milyon lirası taksitli, 138 milyar 716 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine bakılırsa, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Nisan saygınlıkıyla bundan ilkinki haftaya bakılırsa 39 milyon lira azcaalarak 161 milyar 852 milyon liraya geriledi. Söz mevzusu takipteki alacakların 129 milyar 491 milyon lirasına hususi karşılık ayrıldı.

Aynı dörutubetde bankacılık sistgüvenılirin yasal öz kaynakları 105 milyar 348 milyon lira artarak 1 trilyon 166 milyar 490 milyon lira oldu.

Devamını görüntüle

GÜNDEM

Bolu Dağı Tüneli bayrfakat hazcaır

Yayınlanan

aktif

Yazar

Bolu Dağı Tüneli bayrama hazır

Türkiye’nin mühim kara yolu geçiş sonbaharergahlarından Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Rfakatzan Bayramı dinlencei süresince denetimlü trafik akışı sağlanması fakatcıyla Karayolları ekiplarince yürütülen emek harcfakatlar tfakatmlandı.

Rfakatzan Bayramı dinlencei ilkinsinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplarince, her gün on binlerce aracın geçmiş olduğu sonbaharergahta ulaşımda aksfakat yaşanmfakatsı için emek harcfakat yürütüldü.

Karayolları ekiplari tarafınca Kaynaşlı gişeleri ile Abant Kavşağı içinde byücenan 23 kilometrelik bölgede yol ve viyadüklerde bakım ve onarım ile tünel içinde aydınlatma emekleri gerçekleştirildi.

Ayrıca sonbaharergahta byücenan kameraların bakım, onarım ve temizlik emekleri yapılmış oldu.

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden bölgenin 92 kamerayla anlık izleneceği sonbaharergahta 40 personel 7/24 esasına gore gorev meydana getirecek. Merkez çalışanlamış olurı, trafik kazcaası ve yangın şeklinde vakaları anında ilk müdahale ekibine bildirecek. Böylekice mümkünlıkler içinde can ve mal yitiklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte taraftan otoyolda yaşanabilecek negatifluklar sonucu yolun ulaşıma kapanması halinde trafik akışı, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu dağı kesimine yönlendirilecek.

Bayram dinlencei yoğunluğunun cuma günü sabah saatlerinden saygınlıken başlfakatsı, öteki günlerde artarak ilaçm etmesi umut ediliyor.

Güzergahta gorev meydana getirecek İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplar tarafınca da ek önlemler alındı. Bayram dinlencei süresince bölgede gorev meydana getirecek polis ve jandarma mensubu sayısı artırıldı.

Tatil süresince bölgeden geçecek sürücüler trafik kaidelarına uymaları mevzusunda uyarılacak, otoyolun belirli kesimlerinde hız denetimleri yapılacak.

Yetkililer, Rfakatzan Bayramı dinlencei için yola çıkacak sürücülere, vasıtalarının bakımlarını yapmış oldurmaları, sık sık mola vererek dinlenmeleri, uykusuz ve nboyutn yola çıkmfakatları, aşırı hız ve hatalı sollfakat yapmfakatları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında byücenmuş oldu.

Devamını görüntüle

dünya

Ukrayna’ya ağır tabanca sevkiyatı önergesi Alman Meclisinde kabul edildi

Yayınlanan

aktif

Yazar

Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatı önergesi Alman Meclisinde kabul edildi

Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FDP) verdiği önergeye Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) de destek verdi. Önergeye aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ve Sol Parti ise karşı oy kullandı.

“Avrupa’daki sulh ve özgürlüğü müdafa” adlı önerge 586 “evet”, 100 “hayır” oyuyla kabul edilirken, 7 milletvekili çekimser oy kullandı.

Kabul edilen önergeyle yargıetin Ukrayna’ya ağır tabancalar ve değişik tabanca sistemleri sevk yazcaınsallmesine olanak sağlanıyor.

Ancak tabanca sevkiyatı NATO üyeleriyle yakın iş birliği içinde kıymetlendirilecek.

Önergeye “hayır” oyu kullanan Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Ukrayna’ya tabanca teslimatlarının bir sonucu olarak nükleer harp riski mevzusunda uyarıda byücenmuş oldu.

Devamını görüntüle

Trending