Bütün boyutlarıyla şiddetin ortadan kalkması ihmal edilemez bir yükümlülük

Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam dinine göre insanın varoluş gayesinin Allah’a itaat ve yaratılmışlara merhametle yeryüzünde iyiliğin egemen olması için gayret göstermek olduğunu belirtti.

Kadın ile erkek arasında, yaratılış gayesi, kulluk ve sorumluklar açısından hiçbir fark olmadığını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

“İnsan için Rabb’in belirlediği yegane değer ölçüsü; Allah’a saygıyla bağlanmak ve O’nun ölçülerine hakkıyla uymak anlamına gelen takvadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’in gelişi ve Peygamber Efendimizin kararlı mücadelesiyle kadınlara ve bilhassa kız çocuklarına karşı insanlık dışı muamelenin reva görüldüğü cahiliye anlayışı ortadan kaldırılmış, insani erdemlerin en güzel örneklerinin yaşandığı, ahlaki ve hukuki değerlerin hakim olduğu bir toplum ve medeniyet inşa edilmiştir.

Peygamber Efendimiz, insanlığın ufkunu aydınlatan evrensel mesajlarını bütün yeryüzüne ilan ettiği Veda Hutbesi’nde, kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah’tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin haklarına riayet etmeleri gerektiğini Müslümanlara bir sorumluluk ve insanlığa bir ölçü olarak açıkça beyan buyurmuştur. Peygamber Efendimizin bu çağrısı ve vahyin eşsiz rehberliğiyle şekillenen nezaket, zarafet, adalet ve merhamet yüklü sünneti seniyyesi, bütün zamanlar için en ideal ve evrensel hayat modelidir.”

“Kadına yönelik şiddet görüntüleri vicdanları yaralamaktadır”

Din, dil, ırk, coğrafya ve sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddetin, en çok kadınları etkilediğini belirten Erbaş, “İnsanlık onurunu zedeleyen bu durum, cahiliye anlayışının sadece bir çağa hasredilmeyip bir zihniyete işaret eden boyutunu gözler önüne sermektedir.” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir üzüntüyle ifade etmeliyim ki temeli ahlak ve hukuka, şefkat ve merhamete dayanan büyük bir medeniyetin mensupları olarak toplumumuzda şahit olduğumuz kadına yönelik şiddet görüntüleri, vicdanları yaralamaktadır.” değerlendirmesinde bulunan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

“Güzel ahlak ve iyiliğe dair her cümleyi mahcup eden bu insanlık dışı davranışların asla hiçbir gerekçesinin ve mazeretinin olamayacağı açıktır.
Önemle ifade etmeliyim ki bugün kadın ve erkek, birbirlerini destekleyen ve tamamlayan bireyler olarak beraberce daha huzurlu bir hayatı inşa edeceklerdir. Bunun için de dinimizin üzerinde ehemmiyetle durduğu gibi, ailede ve toplumda sevgi, şefkat ve merhametin hakim kılınması, özellikle eşler arası iletişimde karşılıklı saygı ve anlayışın ön planda tutulması büyük önem arz etmektedir.”

Müslümanların inancı gereği her gününü, kadınlara, birbirine ve çevresine karşı adalet, merhamet ve sorumluluk bilinciyle geçirmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bağlamda bütün boyutlarıyla şiddetin ortadan kalkması, insan onurunun korunması, adaletin ve merhametin önce yüreklerde, sonra tüm yeryüzünde hakim kılınması adına herkesin üzerine düşen tüm sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmesi ihmal edilemez bir yükümlülüktür.

Bu itibarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, savaşın, şiddetin ve ayrımcılığın mağdur ettiği nice kadına umut olmasını diliyorum. Kadının öz değeri ve sahip olduğu haklar konusunda etkin bir farkındalığa ve küresel boyutta şefkat ve merhametin hakimiyetine vesile olmasını temenni ediyorum.”

You may also like...

Bir cevap yazın