Devletler Teknoloji Devlerine Karşı: Sosyal Medyada Kontrol Kimde?

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen sosyal medya devi şirketler ile devletler ve bazı uluslararası kurumlar arasındaki mali yapıları, vergilendirmeler ve içerik düzenlemeleriyle ilgili tartışmalar hız kesmiyor.

<br class=”k-br” />

İnsan hayatının her aşamasına hâkim olmaya başlayan teknoloji; eğitim, ticaret, sağlık gibi birçok alanda insanlara kolaylık sağlasa da kişisel verilerin usulsüz kullanımı, satışı ve dolaşıma sokulması endişeye neden oluyor. Milyarlarca verinin depolanması ve izne tabi olmadan dev teknoloji şirketleri tarafından paylaşılması 21. yüzyılın önemli sorunlarından biri olma yolunda.

Veri toplayan ve işleyen teknoloji şirketleri dünyanın en değerli markaları listelerinde zirvede yer alıyor. Bu kapsamda gündeme gelen önemli sorunlardan biri de “veri sömürgeciliği”. Dijital sömürgecilik ve benzeri kavramlar, insanların kişisel bilgilerinin onlardan habersiz kayıt altına alınarak izinsiz alınıp-satılması ve dolaşıma sokulması üzerinden yüklü miktarda gelir elde edilmesini tanımlamak için kullanılıyor.

Farklı ülkelerde uyguladıkları temsil, vergilendirme ve tekelleşme sorunlarının yanı sıra bu şirketlerin siyasi birer aktöre dönüşmeleri gibi konular da tartışmalar arasında. Birçok devlet ulusal meclislerinde bu şirketlerin faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda farklı yasama çalışmaları yürütüyor.

Anadolu Ajansı bu çalışmada, sosyal medya devleri ile devletler arasında yaşanan mevcut tartışmaları ve ülkelerin bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin attıkları adımları uzman görüşleriyle masaya yatırıyor.

You may also like...

Bir cevap yazın