EKONOMİSON DAKİKA

Ekonomide istikrar için ‘kurumsal yönetişim’ güçlendirilecek

 Ekonomideki makro düzeyli sorunlara çözüm ve istikrar için bu yılın ilk yarısına kadar yeniden yapılandırılacak Finansal İstikrar Komitesi (FİK) ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ile oluşturulacak Fiyat İstikrarı Komitesinin, hedeflenen politikaların hızla hayata geçirilmesinde etkili olması bekleniyor.

AA muhabirinin, Ekonomi Reformları Eylem Planı’ndan derlediği bilgiye göre, “Kurumsal Yönetişim” ana eylem maddesi çerçevesinde EKK’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Kurulun hayata geçmesi ve toplanması için gerekli olan düzenlemeler 30 Haziran’a kadar yapılacak.

EKK, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan müteşekkil olacak.

Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program’da yer alan eylemlerin eş güdümünü sağlamakla görevli olacak EKK, uygulama başarısını takip edecek. Kurul her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

– FİK, finansal istikrara yönelik sistemik riskleri izleyecek

Bu yıl haziran sonuna kadar görev ve sorumlulukları gözden geçirilecek Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi “FİK” olarak yapılandırılacak.

FİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak.

Finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak FİK, finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek.

Finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek Komite, her ay düzenli olarak bir araya gelecek ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

Fiyat istikrarı, kurumlar arası iş birliğiyle sağlanacak

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için bu yılın haziran sonuna kadar Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak.

Komite, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından müteşekkil olacak.

Piyasa gözetimi ve denetiminde yeknesaklık sağlanacak

Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Mart 2022 sonuna kadar bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulacak.

Kurum, piyasa gözetimi ve denetimiyle ilgili adil ve rekabetçi bir ortam oluşturulmasını temin için bağımsız düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahip bulunacak.

İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili çalışmalar yürütecek olan kurum çatısı altında özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek.

Kamu üst yönetiminde mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca bu yıl sonuna kadar üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartlarını güçlendirecek düzenlemeler yapılacak.

Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim veya denetim kurullarında en fazla bir görev verilmesine yönelik düzenlemeler bu yılın ortasına kadar hayata geçirilecek, düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu