EKONOMİSON DAKİKA

Enerji ithalatındaki güçlü seyir, cari işlemler dengesini negatif etkiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kuryüce‘nun (PPK) 14 Nisan’daki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Özette, tüketici meblağlarının martta yüzde 5,46 arttığı ve yıllik enflasyonun yüzde 61,14’e terfi etmiş olduğu anımsatılarak, yılbaşlangıcından saygınlıken internasyonal emtia meblağlarında gözlenen artış eğiliminin jeopolitik gelişmelerle daha da belirginleştiği, başta enerji, metal, besin ve ziraatsal emtia olmak suretiyle zfakatnı yüksek artışlar yaşanmış olduğu kaydedildi.

Söz mevzusu gelişimlerin, bilözgüsa yurt içi enerji ve besin meblağları üstünde etkili olduğu vurgulanan özette, bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllik enflasyonlarındaki yükselişin mart ayında sürdüğü ifade edildi.

Özette, öncü göstergelerin, küresel ekonomideki toparlanmanın ivme yitirilmesine karşın sürdüğüne işaret etmiş olduğu emarelerek, şunlar kaydedildi:

“Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel tutumsal etkinlik üstündeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belkalıtsalzliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel besin güvenliğindeki belkalıtsalzlikler, emtia meblağlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak suretiyle bazcaı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek düzey internasyonal ölçekte üretici ve tüketici meblağlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve internasyonal finansal piyasalar üstündeki etkiinde bırakıri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji meblağları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini kıymetlendirmektedir. Bu çerçevede, tutumsal etkinlik, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler içinde değişiklaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası yazcaışmalerinde ayrışma gözlenmekle birlikte merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azcaaltarak ilaçm ettirmektedir.”

“Emtia meblağlarındaki artışlar üretici meblağlarını negatif etkilemeye ilaçm etti”

Özette, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy girişlerinin risk iştahına paralel hareket ederek mart ayının son haftasına kadar gerilediği, bu tarihtson olarakra hisse yıldi piyasalarının öncülüğünde toparlanmış olduğu bildirildi.

Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve küresel finansal şartların seyrinin, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ilişkin riskleri canlı tuttuğu aktarılan özette, “Söz mevzusu risklerin Türkiye’ye yönelik portföy akımları kanalıyla yaratabiatl olarakleceği etkiinde bırakırin, yurt dışı yerleşiklerin portföy pozisyonlanmalarındaki mevcut düzeyler dikkate alındığında daha sınırı olan kalabileceği kıymetlendirilmektedir.” denildi.

Özette, enflasyonda yakın dörutubetde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişimlerin yol açmış olduğu enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlfakat oluşumlarının geçici etkiinde bırakıri, küresel enerji, besin ve ziraatsal emtia meblağlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya ilaçm etmiş olduğu vurgulanarak, şu kıymetlendirmelere yer verildi:

“Jeopolitik gelişmelerle kayda kıymet şekilde güçlenen emtia meblağlarındaki artışlar ve tedarik sürecinde süregelen aksaklıklar üretici meblağlarını mart ayında da negatif etkilemeye ilaçm etmiş, yıllik üretici enflasyonu başta enerji olmak suretiyle tüm alt gruplarda terfi etmiştir. Enerji meblağlarında erişilen yüksek düzeylerin negatif yansımaları belirginleşmiştir. Alt gruplar bazcaında aylık değişimler dikkate alındığında, rafine petrol ürünleri, inşaat ile bağlantılı ürünler, metaller, elektrik-gazca üretimi ile dağıtımı, temel eczacılık, tütün ve besin ürünleri bu zfakatnda öne çıkan kevrenler olmuştur. Kapasite kullanım düzeyleri ve öteki öncü göstergeler yurt içinde tutumsal etkinlikin, bölgesel değişiklıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan pozitif yönde etkiiyle güçlü seyretmiş olduğune imlemektedir. Öte taraftan, mart ayı saygınlıkıyla yapımat sanayi şirketlarının gelecek 12 aylık dörutubete ilişkin yatırım eğilimleri yüksek seyretmektedir. Yılın ilk çeyreğinde şirketların kayıtlı iç ve dış piyasa siparişleri ile geleceğe yönelik sipariş beklentilerine bakılmış olduğunda, dış talebin güçlü seyrini sürdürdüğü, iç talebin ise ivme yitirmiş olduğu görülmektedir. Nitekim kartla meydana getirilen harcfakatlar şubat-mart periyodunde toparlanmaya imlemekle birlikte çeyreklik bazcada sınırı olan düşüş kaydetmiştir.”

“Enerji ithalatındaki güçlü seyir, cari işlemler dengesini negatif etkiliyor”

PPK özetinde, iş gücü piyasasındaki gelişimlerin tutumsal etkinlikle uyumlu bir görünüm sergilediği emarelerek, şubatta mevsimsellikten arındırılmış işi olmayanlik oranının yüzde 10,7 düzeyinde gerçekleştiği aktarıldı.

Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı verilerin, iş gücü piyasasında pozitif yönde görünümün korunduğuna işaret etmiş olduğu kaydedilen özette, “Son dörutubetde enerji ithalatındaki güçlü seyir cari işlemler dengesini negatif etkilemektedir. Cari işlemler dengesi şubatta 5,2 milyar dolar açık verirken, yılliklandırılmış cari açık 2,7 milyar dolarlık artışla 21,8 milyar dolara terfi etmiştir. Geçici dış tecim verileri; mart ayında ihracatın yüksek düzeysini koruduğuna, ithalatın ise enerji ve emtia meblağlarındaki yüksek düzeyler kaynaklı olarak artış kaydetmiş olduğune işaret etmiştir.” kıymetlendirmeleri yapılmış oldu.

Özette, sıcak çatışma sebebiyle ihracatta kısa dörutubetde bölgesel yitiklar ortaya çıksa da ihracatçı şirketların dinamik kapasitesi ve pazcaar çeşitlendirme esnekliği yardımıyla öteki ülkelere meydana getirilen ihracattaki artışla söz mevzusu yitikların tesözi edbilimselş olduğu vurgulandı.

Dış tecim dengesindeki bu görünüme karşın hizmet gelirlerindeki pozitif yönde seyrin cari işlemler dengesini desteklemeye ilaçm etmiş olduğu emarelen özette, “Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin oranı artarken, cari işlemler dengesinde enerji meblağlarından meydana gelen riskler ilaçm etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için örutubet arz etmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Para Politikası

Özette, para politikası duruşunun; enflasyon görünümüne yönelik risklerin deposuna, kalıcılığına ve para politikasıyla ne düzeyde denetim altına alınabileceğine dair kıymetlendirmeler dikkate alınarak, davranışlarında ölçülü bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hegömü ulaşılması odağında belirleneceği vurgulandı.

Para politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye ilaçm edileceği bildirilen özette, “Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dahil olmak suretiyle kredilerin gelişme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının fakatcına uygun şekilde tutumsal etkinlik ile byüceşmasının finansal istikrar açısından mühim byücenduğunu kıymetlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir.” denildi.

Özette, Kurul’un, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve eminlıkla sürdürülmekte olan adımlarla birlikte küresel sulh ortamcığının tekrardan tesis edilmesi ve enflasyonda bazca etkiinde bırakırinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlamış olacağını öngörmüş olduğu inbiçimasyonsine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu çerçevede Kurul, politika faizinin durağan(durgun) tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkiinde bırakıri yakından takip edilmekte ve bu zfakatnda fiyat istikrarının sürdürülebilir bir halde kurumsallaşması fakatcıyla TCMB’nin tüm politika vasıtalarında kalıcı ve güçlendirbilimselş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci ilaçm etmektedir. Bu süreçte, politika vasıtalarının Türk lirası mevyakarışt gelişmeninin desteklenmesi, APİ fonlfakatsının tgüvenılirat yapısında Türk lirası cinsel varlıkların artırılması, para takası (swap) miktarının aşfakatli şekilde azcaaltılması ve döviz birikilerinin güçlendirilmesi yöninde geliştirilmesine odaklanılacaktır. Bu çerçevede, Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanmış olan gelişimlerin mevyakarışt ve kredi fiyatlfakatları üstündeki etkiinde bırakıri, döviz kurundaki gelişimlerin enflasyon beklentileri üstündeki gecikmeli etkiinde bırakıri, kur korumalı mevyakarışt ürünlerine yönelik gelişimlerin ters para ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ve fiyat istikrarı üstündeki etkiinde bırakıri çaslımleme edilmekte ve lüzumlu politika önlemleri oluşturulmaya ilaçm edilmektedir.”

“Kararlar saydam, öngörülebilir ve veri odaklı alınmaya ilaçm edilecek”

Özette, TCMB’nin fiyat istikrarı temel fakatcı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hegömü ulaşıncaya kadar elindeki tüm vasıtaları liralaşma stratejisi çerçevesinde eminlıkla kullanmaya ilaçm edeceği vurgulandı.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz birikilerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi kanalıyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı pozitif yönde etkileyeceği emarelen özette, bu şekildekilikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sıhhatlı ve sürdürülebilir bir halde ilaçmı için uygun zgüvenılir oluşacağı kaydedildi.

Özette, Kurul’un, fiyat istikrarının sağlanması için güçlü bir politika koordinasyonuyla tüm hissedaşları içeren tümcül bir makro politika bileşimi oluşturulmasını desteklediğine işaret edilerek, “Kurul, kararlarını saydam, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya ilaçm edecektir.” denildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu