Gıda sektörüne yönelik VOC-Test Merkezi kurulacak

Yenice, AA muhabirine, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA-Instrument for Pre Accession) “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında “VOC-Test III Hibe Programı”nın uygulandığını söyledi.

Program kapsamında yürütülen Gıda Sektöründe VOC-Test Merkezi Kurulması Projesi ile hayata geçirilecek merkezin iş piyasasının talep ettiği yeterliliklerin ölçümünü ve belgelendirmesini yapacağını ifade eden Yenice, merkezin eğitim, istihdam alanında yaşanan karmaşaya son vereceğini bildirdi.

AB ve Türkiye tarafından finanse edilen hibe programının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüp izlendiğini dile getiren Yenice, programın operasyon faydalanıcısının Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) olduğunu ifade etti.

“Sektörümüzdeki insan gücünün kalitesini artıracağız”

Yenice, projenin federasyonları tarafından yürütüldüğüne dikkati çekerek, “Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu da (TAŞPAKON) projemizin ortağı. VOC-Test Merkezinden alınan belgeler yurt dışında da geçerli olacak ve meslek mensuplarımızın iş imkanlarının gelişmesine katkı verecek. Dünya çapında geçerli belge vererek sektörümüzdeki insan gücünün kalitesini artıracağız.” diye konuştu.

Projenin genel amacının, iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek olduğunu ifade eden Yenice, ayrıca projeyle Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmaya yönelik Türkiye’deki çalışmalara katkıda bulunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Yenice, projenin özel amaçlarına ilişkin de bilgi vererek şunları kaydetti:

“Turizm, konaklama ve yiyecek sektörü altında yer alan aşçılık, pastacılık, kebapçılık, pidecilik, dönercilik meslek standardı ve ulusal yeterliliğine dayalı olarak federasyon bünyesinde Ankara’da bir VOC-Test Merkezi kurulmasıyla, aşçı ulusal meslek standardının ve ulusal yeterliliğinin geliştirilmesi, bulaşıkhane görevlisi meslek standardının revizyonu ve ulusal yeterliliğinin geliştirilmesi planlanıyor. Ayrıca yapılacak bir meslek haritalaması çalışmasıyla sektörde ihtiyaç duyulan diğer meslek ve seviyelerinin tespit edilmesi hedefleniyor.”

You may also like...

Bir cevap yazın