Bize ile Bağlan

EKONOMİ

‘Girişimci kadınlar, büyümenin ve kalkınmanın önemli aktörleri konumunda’

Yayınlanan

aktif

'Girişimci kadınlar,  büyümenin ve kalkınmanın önemli aktörleri konumunda'

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadınların ürettiği ve hayata geçirdiği projelerin bilim, sanayi, endüstri, teknoloji gibi alanlarda da görünürlük kazanmasıyla, kadınların çalışma hayatına katılımı ve kadın iş gücü oranının giderek arttığını belirterek, “Yani bugünün Türkiye’sinde girişimci kadınlar, ortaya çıkartacakları yeni ekonomik değerler ve fırsatlarla, büyümenin ve kalkınmanın önemli aktörleri konumunda.” dedi.

Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla, TÜBİTAK Marmara Teknokent, KADEM, Bilişim Vadisi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğiyle 5-23 Ekim tarihleri arasında 5. İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı düzenlendi.

“Bir Fikrim Var ve Ona Hayat Vermek İstiyorum” diyerek 22 Şubat-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunan 235 proje arasından seçilen 30 kadın girişimci bu kampta, Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi, Start Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk, Girişimcilikte Liderlik, İş Fikirleri Swot Analizi, İş Hukuku ve Mentörlük gibi pek çok başlık altında eğitim ve uygulamadan yararlanma imkanı elde etti.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı”nın önemi, kadın girişimcilere kattığı kazanımlar, bu kampta verilen eğitimler ve Türkiye’deki kadın girişimci potansiyelini AA muhabirine değerlendirdi.

“Kadınları, girişimcilik yolculuklarında desteklemek istedik”

İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı’nın kurulma amacına ilişkin bilgi veren Gümrükçüoğlu, KADEM olarak 2015 yılında İnovasyonda Kadın Projesi’ni hayata geçirirken öncelikle kadın girişimcilere ulaşarak, bir iş kurmaya niyetli olan ya da işini kurmuş ama henüz hayal ettiği başarıya ulaşamamış kadınlara inovasyon yeteneğini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Girişimci kadınlara, inovatif fikirlerini teşebbüse dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik yapmak, onları girişimcilik yolculuklarında desteklemek istediklerini belirten Gümrükçüoğlu, “Bu alanda ülkemizde ve dünyada eksiklikler olduğunu gördük. Günümüzde başarılı işletmeler kurmanın ve ekonomiye katma değer üretmenin yolu artık doğru işi doğru şekilde ve doğru zamanda piyasa ile paylaşmaktan geçiyor. Biz de herkesin kendi ‘doğru’sunu bulabilmesi için girişimci kadınlara vizyon katmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bu yıl, TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğünde, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim Vadisi, TOBB ETÜ iş birliğiyle hayata geçirdikleri bu proje ile kadınların sektörel girişimcilik yeteneklerinin artmasını ve bu sayede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gümrükçüoğlu, bu proje sayesinde kadın girişimciliğini daha da yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı’nın kadın girişimcilere kattığı kazanımlara değinen Gümrükçüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı’na katılan bir hayali yahut parlak bir fikri olan kadınlar, öncelikle yeteneklerinin farkına varıyor ve bu yolda yalnız olmadıklarını görüyorlar. Bu proje sayesinde, fikirlerini ve hayallerini projeye dönüştürmüş, projelerini hayata geçirerek kendi işlerini kurmuş, ulusal ve uluslararası ödüller almış kadınların başarı hikayelerine şahit oluyorlar. Kadınların girişimcilik alanında rol modeller tanımaları, üstelik bu rol modellerin de kadınlar arasından seçilmesi onları cesaretlendiriyor. Kendileri gibi girişimci olan kadınların başarı hikayeleriyle karşılaşmak dahi istek ve öz güvenlerinin artması noktasında çok önemli bir motivasyon kaynağı.

Katılımcılar, kamp süresince fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacakları ile ilgili de bilgi ve tecrübe ediniyorlar. Fikir bulma, planlama, teşebbüs ve uygulamaya dair 2 hafta boyunca akademisyenler ve alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alıyorlar. Seçilen 5 kadın girişimcinin kendi şirketini kurması, TÜBİTAK ve KOSGEB’in verdiği desteklerden herhangi birini alması durumunda biz de KADEM olarak her girişimciye 25 bin TL destek sunuyoruz. Ayrıca TÜBİTAK Marmara Teknokent Kuluçka Merkezi (MARTEK) de katılımcılara proje çalışmaları için ilk bir yıl ücretsiz yer tahsisinde bulunuyor.”

Süreç içerisinde ise KADEM olarak kadın girişimcilerin temel problemlerini gözlemleme imkanı bulduklarını ve çözüm üretme noktasında yeni adımlar atmaya başladıklarını aktaran Gümrükçüoğlu, “Örneğin, kadın girişimcilerin en çok sorun yaşadıkları konunun ticarileşme olduğunu, içeriği güçlü olan projelerin dahi ticarileştirme aşamasında ilerleme kaydetmesinin zorluklarını gördük. Bu sebeple kendi projelerini hayata geçirmeye başladıklarında da girişimcileri yalnız bırakmıyor, onları bir yıl boyunca desteklemeye devam ediyoruz. Verilen her desteğin ülkemiz için faydaya dönüşerek, gerek dünyada gerek yurt içinde gurur kaynağımız olduğuna şahitlik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere kampta verilen eğitimleri anlatan Gümrükçüoğlu, “TÜBİTAK Marmara Teknokent hakemleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda projeleri seçilen ve girişimcilik kampına girmeye hak kazanan kadın girişimciler, alanlarında uzman akademisyenler, eğitmenler, girişimciler tarafından verilen finans ve pazarlama eğitimlerini de içeren geniş bir yelpazede girişimcilik dersleri alıyorlar. Ticari süreç içinde önlerine çıkacak her türlü sorunu çözmeye yönelik donanıma sahip oluyorlar.” dedi.

Gümrükçüoğlu, bu yıl salgın sebebiyle online olarak gerçekleştirdikleri kampta kadınlara; Girişimcilikte Potansiyeli Hayata Geçirmek, Girişimcilikte İş Modeli Geliştirme, Proje Döngüsü, Girişimcilikte Pazar Analizi, Girişimcilikte Pazarlama, Değer Teklifi Oluşturma, Girişimcilik ve Start up İş Planı Geliştirme Dinamikleri, İş Planı Sunum Hazırlama, Girişimcilikte Maliyet Analizi, Ulusal ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Süreçleri, Girişimciler İçin İletişim Atölyesi, Girişimcilikte Güçlükleri Aşmak ve Liderlik, Girişimcilikte Fizibilite eğitimlerinin verildiğini söyledi.

“Kadınların çalışma hayatına katılması, gelişen ekonomiler için stratejik zorunluluk haline geldi”

Türkiye’deki kadın girişimci potansiyelini değerlendiren Gümrükçüoğlu, şunları dile getirdi:

“Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınma, girişimciliği de kapsayan önemli bir başlık. Özellikle son yıllarda girişimciliğin kadınları güçlendiren çalışma alanlarından biri haline geldiğini ve başarılı kadın girişimcilerin sayısının arttığını görüyoruz.

Günümüzde iş dünyasına katılımı yetersiz olan, bilgi, beceri ve yeteneğinden yeteri kadar yararlanılmayan kadınların, çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha etkin rol alması, gelişen ekonomiler için stratejik zorunluluk haline geldi. Çünkü kadınların iş gücü piyasasında var olması, ekonomiye ivme kazandıracaktır. Ekonomisi güçlenen Türkiye dünyada dengelerin değişmesine vesile olacak, ülkemizin uluslararası arenada itibar kazanması sağlanacaktır. Bu sebeple kadın girişimciliğinin, yeni iş sahaları oluşturması ve yeni istihdam fırsatları yaratması açısından çok ciddiye alınması gerekiyor.”

Türkiye’de 2002 yılında kadın girişimcilerin oranı yüzde 4 iken bugün bu oranın yüzde 8,8 olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, “Son yıllarda bu durumun önemi, toplumun her kesimi tarafından hızla kavranmaktadır. KADEM’in İnovasyonda Kadın projesine de 2016 yılında 150 girişimci başvuruda bulunmuştur. 2017 yılında bu sayı 200’e 2019 yılında ise 275’e ulaştı. Bu yıl ise projeye başvuran kadın girişimci sayısı 235’tir. Yani fikirlerini projeye dönüştürmek ve girişimci olmak için alan ve imkan arayan kadınlar, bu proje vesilesiyle hayallerini gerçekleştirebilmektedir. Kadınlardaki girişimcilik potansiyelini ve isteğini görmek bizim için çok kıymetli, ülkemiz için ise son derece umut verici.” dedi.

Toplumda kadın girişimcilerin kendi yetenek ve potansiyellerini el işi, yemek sektörü, tekstil gibi sınırlı alanlarda ortaya koyabileceklerine dair bir algı olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, “Ama bugün bilişim ve teknolojinin, kadın girişimciler için de önemli fırsatlar içerdiğini ve kadınların bu alanda da başarılı bir şekilde yer edindiğini görüyoruz. Kadınların ürettiği ve hayata geçirdiği projelerin bilim, sanayi, endüstri, teknoloji gibi alanlarda da görünürlük kazanmasıyla, kadınların çalışma hayatına katılımı ve kadın iş gücü oranı giderek artıyor. Yani bugünün Türkiye’sinde girişimci kadınlar, ortaya çıkartacakları yeni ekonomik değerler ve fırsatlarla, büyümenin ve kalkınmanın önemli aktörleri konumunda.” değerlendirmesinde bulundu.

Kadın girişimcilerin kendilerine sağlanan destekler konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu imkanlardan yararlanabilmeleri noktasında Türkiye’nin önemli bir yol kat ettiğini aktaran Gümrükçüoğlu, “Devletin kadın girişimciliğine yönelik politikaları, yayınlar, üniversitelerin yaptığı çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği eğitim ve destek programları sayesinde kadınların da bilinç ve farkındalığı arttı.” dedi.

“Hayal etmeye, fikir üretmeye ve çalışmaya devam edin”

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, kadın girişimci adaylarına şu mesajı verdi:

“Kadın girişimci adaylarına KADEM Yönetim Kurulu Başkanı olarak şunu söylemek isterim: Hayal etmeye, fikir üretmeye ve çalışmaya devam edin. ‘Bir Fikrim Var’ diyen herkesi İnovasyonda Kadın projemizde görmek ve kampımızda ağırlamak istediğimizi, başarılarına katkı sağlamaya ve karşılaştıkları engelleri aşmaları için onlara rehberlik etmeye devam edeceğimizi özellikle sizin vesilenizle de vurgulamak istiyorum. Ödül törenimiz de online olacak. Herkesi toplantımıza davet ediyorum. Törenimizin ardından biz yeniden, projemizin yeni dönem başvuruları için ilana çıkacağız. İnovasyonu hayatının merkezine yerleştiren tüm kadınlardan yeni projelerini bekliyoruz.”

İnovasyonda Kadın projemize başvuran, kamplarımıza katılan ve ödül alan projelere baktığımızda iyi ki bu yola çıkmışız diyoruz. Bugün geldiğimiz noktada artık biliyoruz ki, bir fikri ve hayali olan, bir şeyler yapmak isteyen ama nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyen, imkan bulamadığı için projesini teşebbüse dönüştüremeyen ve destek bekleyen daha pek çok kadın var. Kadınların girişimcilik konusunda ne kadar geniş ve yaratıcı hayalleri olduğunu heyecanla müşahede ettiğimiz bu 5 yıllık süreçte, onların ilgi ve yeteneklerini, organizasyon gücünü, sabır ve çalışkanlıklarını da bir kez daha gördük. Teşvik edildiklerinde ve destek gördüklerinde neleri başarabildiklerini gururla takip ettik.” 

EKONOMİ

Birinci çeyrekte 5,2 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı

Malatya’da, yılın birinci çeyreğinde tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelir geçen yılın tıpkı devrine bakılırsa 2 kattan fazla …

Yayınlanan

aktif

Yazar

Malatya’da, yılın birinci çeyreğinde tescilli kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelir geçen yılın tıpkı devrine bakılırsa 2 kattan fazla artış gösterdi.

Malatya ticaret Borsası Lideri Ramazan Özcan, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin ülkeye döviz kazandıran ihracat eseri bulunduğunu belirtti.

Kuru kayısı ve çekirdeği ihracatı geliri artıyor

Kentte kuru kayısı ihracatına paralel olarak kayısı çekiği ihracatı da yapıldığını ve çekirdeğin yurt dışında kendi pazarını oluşturduğunu anlatım eden Özcan, “Kayısı çekirdeği ihracatı süratli devam ediyor. Bu yılın birinci çeyreğinde 1220 ton çekirdek ihraç ederek 5 milyon 198 bin dolar ülke iktisadına gelir getirdik. Kuru kayısıda olduğu benzeri halde çekirdekte de geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran ihracattan elde edilen gelir 2 kattan fazla arttı.” dedi.

En fazla ihracat Almanya’ya

Geçen yılın birebir devrinde 942 ton ihracata mukamele 2 milyon 426 bin dolar gelir elde edildiğini lisana getiren Özcan, “Geçen yılın birinci çeyreğinde ton bazlı ihracat ortalamamız 2 bin 585 dolarken, bu yılın tıpkı periyodunda ortalama ihracat sayımız 4 bin 260 dolar. Bu muazzam bir gelişme. Dolar bazında ihracatımız arttı. en epey kayısı çekirdeği ihracatı yaptığımız birinci üç ülke Almanya, İtalya ve Çin. Geçen yılın tamamında Almanya’ya 2 bin 30 ton, İtalya’ya 1790 ton ve Çin’e ise 290 ton ihracat gerçekleştirdik.” sözlerini kullandı.

Devamını görüntüle

EKONOMİ

Mustafa Varank: Çok daha kalkınmış bir Türkiye’yi göreceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçelievler’de katılmış olduğu programda terörle uğraşa değinerek, ülkenin her tarafında bir …

Yayınlanan

aktif

Yazar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçelievler’de katılmış olduğu programda terörle uğraşa değinerek, ülkenin her tarafında bir seferberlik atağı bulunduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bunun için Irak’ın kuzeyinde uğraş ettiğini aktaran Varank, “Her bir taşın altını kaldırarak terörist var mı yok mu diye kontrol ediyorlar ve Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar.” dedi.

“Türkiye içerisinde asla bir terörist bırakmadık”

Mustafa Varank, Türkiye’nin bugüne dek kentlerde patlayan bombalar ve hudut karakollarında verilen şehitler sebebiyle epey acı çektiğini anlatım ederek, laflarını şu halde sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımızın kararlılığı sayesinde artık Türkiye ortasında hiçbir terörist bırakmadık. Terörü hudutlarımızın dışına attık ve artık terörle sonlarımızın dışında savaşım ediyoruz. doğal burada öteki partilerden arkadaşlarımız var. Lütfen, kusuruma bakamasınlar, bayram günü bunlardan bahsetmek istemezdim. herkes kentlerden terörü temizlerken geçen gün çıkan bir haberle adeta şok olduk. Kandil’de dağda kalaşnikofla fotoğrafları çıkan bir terör yandaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gözaltına alındı. herkes terörü kentlerimizden temizlemeye çalışırken bir bakıyorsunuz teröristler gelmişler sizin belediyelerinizde bir daha uzunluk gösteriyor. doğal hepimiz bunun neyin rejimi olduğunu, bu insanların düzgün mi işe alındığını pek düzgün biliyoruz.”


İBB’ye bildiri

Varank, bunu lisana getirdiklerinde “Belediye olarak terör yandaşlarını güzel mi tespit edelim?” denildiğini belirterek, “İBB Lideri birinci seçildiğinde âlâ mi AK Partilileri tespit edip 13-14 bin kardeşimizi işten attıysa, buna nasıl hakkı yetiyorsa, bir zahmet o teröristleri tespit etmenin yolunu bulsun.” dedi.

“Ülkenin her tarafında yatırımlar son hız devam ediyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi gerçek manada kalkındırmak için yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir model ortaya koyduğunu söyledi.

Birkaç gün evvel Batman’da olduklarını, orada sanayicilerin kendisine “Bakanım yatırım meydana getirecek yerimiz yok. Lütfen bizlere yer verin. bizler fabrikalarımızı büyütmek istiyoruz.” dediğini aktaran Varank, kısa vakit evvel ziyaret etmiş olduğu Karaman’da yatırımcıların çalıştıracak insan bulamadığına dair kaygı yandığını anlatım etti.

Seferberlik hali var

Varank, “Ülkenin her tarafında bir seferberlik atılımı var. Yatırımlar son hız devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle birlikte bizler fazlaca daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye’yi göreceğiz.” dedi.

Yaz aylarında fiyatlardaki oynaklık dengelenecek

Varank, problemlerin büyük kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu, güç maliyetinin her geçen gün arttığını, emtialarda önemli oynaklık bulunduğunu vurgulayarak, “Ama Allah’ın müsaadesiyle bunların da üstesinden geleceğiz. Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın az az dengelendiğini göreceğiz ve epeyce daha hoş, çok daha müreffeh bir ülkeye daima birlikte kavuşacağız.” diye konuştu.

Salondakilerden kendilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvenmeye devam etmelerini isteyen Varank, bu halde dalgalı bir denizde bu gemiyi lakin Erdoğan formunda bir kaptanın yürütebileceğini söyledi.

Devamını görüntüle

EKONOMİ

3600 ek göstergede çalışmalarında sona yanlışsız

2022 yılı başlangıcında taban meblağa meydana getirilen yüzde 50’den fazla artırımın akabinde gözler uzun vakittir gündemde olan 3600 ek …

Yayınlanan

aktif

Yazar

2022 yılı başlangıcında taban meblağa meydana getirilen yüzde 50’den fazla artırımın akabinde gözler uzun vakittir gündemde olan 3600 ek göstergeye çevrildi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere konunun muhataplarından yapılan müspet açıklamaların gerisinden çalışmalar başlamıştı.

Bu kapsamda hükümet ve işyar temsilcileri içinde geçinmek eden görüşmelerde sona gelindi.

Ek gösterge artışıyla alakalı seviye için geri sayım başladı.

Memur ve işgören emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının gerisinden düzenlemeye son biçimi verilecek.

Öğretmen, polis, din vazifelilerinin ek göstergesi 3600’e çıkarılacak

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din vazifelileri de bu hakka haiz olacak.

Diğer hangi kümelerin kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak nizam ilişik bugüne dek iki toplantı gerçekleştirildi.

Son toplantı 10 Mayıs’ta yapılacak

Son toplantının ise 10 Mayıs’ta yapılması planlanıyor.

Akabinde taslak teklif haline getirilerek Meclis’e sevk edilecek. Bu yasama periyodunda düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme çeşidini etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

Daha epeyce ikramiyelere etki edecek

3600 ek gösterge işgören maaşlarını güzelleştirecek ve özellikle emeklilik ikramiyelerinin artmasını sağlayacak.

Şimdilik itimat mensupları, din vazifelileri, öğretmen ve iyilik çalışanlarını kapsayacağı bilinen ek göstergenin, öbür memurları da kapsaması bekleniyor. Ek gösterge sayıları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere bakılırsa farklılık gösterecek.

3600 ek gösterge bu sene içerisinde kanunlaşarak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek göstergenin işgören maaşlarına 80 lira, memur emeklisi maaşlarına 800-820 lira ve işyar emekli ikramiyelerine ise 25-30 bin lira artış formunda yansıyacağı hesaplanıyor.

Devamını görüntüle

Trend Haberler