Bize ile Bağlan

SON DAKİKA

GÖRÜŞ – Bir ulusal güvenlik sorunu olarak yalan haber ve BBC Türkçe örneği

Yayınlanan

aktif

GÖRÜŞ – Bir ulusal güvenlik sorunu olarak yalan haber ve BBC Türkçe örneği

Konvansiyonel güvenlik doktrinlerinde değişime yol açan dijitalleşme pratikleri, devletlerin güvenlik konseptlerinde de bir dizi değişikliği zorunlu kıldılar. Öyle ki dijital alanlar üzerinden seçmen davranışlarına etki ederek seçimlere müdahale edilebilmesi, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinden bu yana dünya siyasetinin ana gündem maddelerinden biri olarak tartışılıyor. Algoritma ve kişiselleştirilmiş veri setlerinden hareketle kitleleri manipüle etme politikası, bu açıdan son dönemin en kritik konularından biri olarak karşımızda duruyor. Kriz siyaseti üretme açısından bir hayli elverişli zemine sahip olan internet mecraları, devletler açısından birer ulusal güvenlik sorunu haline gelmiş durumdalar. Nitekim 2015 sonrası dünyada başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde dijital alanlara düzenleme getirme anlayışı bir ulusal güvenlik ve egemenlik (digital sovereignty) konusu olarak ele alınıyor.

Yalan haber konusu son dönemde Türkiye’de de bir ulusal güvenlik sorunu olarak tartışılıyor ve bu alanda ortaya çıkan tehditler giderilmeye çalışılıyor. Özellikle seçim dönemleri ve kriz anlarında sosyal medya üzerinden söylem üstünlüğünü ele geçirmek isteyen aktörler, dijital alanları yoğun biçimde kullanmaktalar. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu, 2018 yılındaki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi, ardından 2019 yılındaki yerel seçimlerde dijital alanlar üzerinden siyasete etki edilmeye çalışıldı ve yalan haberler aracılığıyla gündem suikastları yapıldı. Benzer biçimde son haftalarda Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangını ve sabotajlarının yanı sıra sel gibi doğal afetler sırasında da yalan haberler çok yoğun biçimde dolaşıma sokularak yine bir dezenformasyon siyaseti izlendi. 2023’e gidilen süreçte özellikle mülteci ve yabancı karşıtlığı üzerinden işlevsel kılınan dijital alanlar, Türkiye’nin sosyo-politik geleceği açısından açık bir ulusal güvenlik sorununa işaret ediyor.

BBC Türkçe ve yalan haber provokasyonu

Hem yazılı hem görsel medya içeriklerinin editöryel mekanizmalarından bağımsız bir biçimde dolaşımı, bilginin mutlak biçimde demokratikleşmesi olarak yorumlanmalı. Nitekim enformasyon kaynaklarında ortaya çıkan niceliksel artış, nitelik açısından her zaman olumlu bir etki yaratmıyor. Öyle ki yüz milyonlarca kullanıcısı olan dijital platformlar istenildiği takdirde bilginin manipüle edildiği ve siyasete müdahale edildiği yerler haline gelebiliyor. Son dönemde Türkiye’deki medya ortamının çoğulculaşması bağlamından ziyade kriz ve yalan haberler ile gündem olan uluslararası medya ve ilgili medyaların Türkiye temsilcileri, Türkiye’ye yönelik çok yoğun bir içerik üretimi siyaseti izlemekteler. Türkiye’deki medya ortamını niceliksel olarak dönüştüren bu ilgi, medyanın çoğulculaşması açısından önemli bir katkı sunmakla birlikte son dönemde izlenen yayın politikaları itibarıyla herhangi bir egemen devletin kabul edemeyeceği bir düzlemde ilerliyor. Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana güvensizlik ve risk algısı üzerinden krizleri derinleştirme maksadıyla ciddi bir çaba içinde olan söz konusu medya, Türkiye’de ciddi ölçüde gündem suikastları gerçekleştiriyor.

Son dönemde Afgan mülteciler üzerinden tartışılan düzensiz göç konusu da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir enformasyon akışı içerisinde haberleştiriliyor. Habercilik pratiği ile içerik üreten yabancı medya ve Türkiye temsilcileri zaman zaman da ciddi bir yalan haber siyaseti ortaya koymaktalar. Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe tarafından Afgan göçmenlerle ilgili yayınlanan haber, yalan haber açısından seçkin bir örneklik teşkil ediyor. BBC Türkçe tarafından yapılan haberde İngiltere’nin “Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı” olduğu ifade edildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Mail On Sunday gazetesi için yazdığı ve içinde Türkiye’nin adının geçmediği makaleye atıfta bulunan haberde Türkiye’nin ısrarla anıldığına şahit olduk. Wallace’ın “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgelerde bir dizi merkez kuracağız” şeklindeki açıklamalarına ısrarla Türkiye’yi ekleyen ve Türkiye’nin önemli sayıda Afgan göçmen için bir merkez olacağı temasını kamuoyunun gündemine sokan BBC Türkçe, hiç kuşkusuz habercilik pratiğinden uzak bir yayın siyaseti izliyor.

Gündem oluşturmak için yalan haber üreten ilgili medyanın, Türkiye’deki bazı muhalefet temsilcileri tarafından herhangi bir teyit mekanizmasına başvurmaksızın alımlanması da önemli bir soruna işaret ediyor. Nitekim yalan haberin dijital mecralar üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından popüler figürler aracılığıyla kitlelere duyurulması, yalan haberin etkisini artırma konusunda önemli bir işlev görüyor. Yalan haberlerin yabancı karşıtlığını siyasi bir enstrümana dönüştüren siyaset yapıcılardan bu derece destek görmesi ise kamu otoritesi açısından önemli bir soruna işaret ediyor. İlgili haberin hem geleneksel hem de yeni medya ortamlarında tartışılmasının ardından Dışişleri Bakanlığının söz konusu haberi yalanlayan açıklamaları kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli idi. Aynı şekilde İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un büyük bir titizlikle konunun bütün boyutlarını ortaya koyan açıklamaları, BBC Türkçe’nin ortaya attığı yalan haber siyasetini etkisiz kıldı ve ilgili haber kaynağını konuyla ilgili bir özür metni yayınlamaya mecbur bıraktı. Benzer bir tepki de Bakan Wallace’dan geldi; Wallace konu hakkında spekülasyonda bulunarak dezenformasyonu derinleştirmeye çalışan The Times’ı yalan haberi gerekçesiyle eleştirdi. Karşı bilgilendirme ve dezenformasyon siyasetini engelleme adına ortaya koyulan bu çaba, kamuoyunun doğru bilgiye erişimi anlamında önemli bir boşluğu doldurduğu gibi Türkiye’deki siyasete etki etme çabalarını da boşa çıkarıyor. Türkiye’de cari iktidara muhalefet eden aktörlerle bütünleşik bir medya görüntüsü ortaya koyan uluslararası basın ve Türkiye temsilcileri, Türkiye’ye yönelik muhalefetlerini adım adım derinleştirdiler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirildiği 2018 yılından bu güne kadar hemen her dönemde muhalif bir pozisyon sergileyen söz konusu medya kuruluşları, zamanla bu tutumu kategorik bir karşıtlığa dönüştürdüler.

Gelecek on yılların tartışması: Dijital egemenlik

Devletler için ulusal güvenlik sorunu haline gelen dijital alanların istismar edilmesi sorunu, gelecek dönemde çok daha fazla tartışılacak. Nitekim Batılı ülkeler bu alanlar üzerinden kendi ülkelerinin egemenliklerini tehdit edecek girişimlere karşı çok ciddi tedbirler almaktalar. Örneğin İngiltere’nin resmi iletişim düzenleyicisi olan Ofcom (Office of Communications) İngiltere’de yayın yapan Çin devlet televizyonu şirketinin yayın lisansını, Komünist Parti’nin televizyonun yayın politikaları üstündeki etkisi ve yaptığı propaganda faaliyetleri nedeniyle iptal etti. Benzer biçimde Almanya’da internet alanındaki habercilik çalışmalarını bir televizyon kanalı ile güçlendirmek isteyen Russia Today’e yayın lisansı verilmemekte. Rusya’nın dijital alanlar ve medya üzerinden yaptığı iddia edilen ulus-ötesi dezenformasyonlarının engellenmesi ve Putin’in propagandalarına aracılık ettiği iddiası, Russia Today’e lisans verilmemesindeki ana etken olarak tartışılıyor.

Her iki örnek de egemen devletlerin kendi egemenliklerini tehdit edebilecek medya ortamları ve bu alanlar üzerinden oluşabilecek olası tehditleri ne denli ciddiye aldıklarını gösteriyor. Uzun süredir “beşinci kol” üzerinden tartışılan medya manipülasyonlarına yönelik Türkiye’nin atacağı adımlar da hiç kuşkusuz yakın gelecekte dijital egemenliğin tesis edilmesi konusunda büyük rol oynayacaktır.

[İletişim teorileri, Oryantalizm, İslamofobi, Basın Özgürlüğü, Yalan Haberler ve Medya-Terör İlişkisi konuları üzerine uzmanlaşan Doç. Dr. Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesidir]

SON DAKİKA

Customized Essay Writing Experts

Yayınlanan

aktif

Yazar

About 30% of applicants pass our exams on the knowledge of academic subjects and English proficiency. Bibliography page Don’t pay further for an inventory of references that completely matches your educational needs. Custom formatting Request us to make use of APA, MLA, Harvard, Chicago, or another style on your essay. Thank you for creating probably the most user-friendly interface ever! The rest of the service appear to be means less convenient and clear in use.

Either you are doing a phd diploma or completing a thesis for a masters diploma. We present skilled custom essay writing companies with premium high quality papers. We are a reliable and cheap essay writing service that has been offering high-quality writing assistance for years.

We can gather additional materials, financial insights, and other info. We be just right for you every single day and may help you nonstop. The staff at Dollar 6 Essay believes that licensed educational help should be accessible whenever.

You ought to know that with the plethora of such corporations, not all of them supply top quality of authentic tutorial papers. See More Tips Our costs are reasonable, however the quality of our papers is type of excessive, so that you get nice value for cash. Also, our firm has a flexible pricing coverage that permits you to lower your expenses on your order if you select a longer deadline.

The outcomes could differ relying on whether or not you’re doing it alone or using the help of experienced writers. This website is certainly one of the cheapest I’ve used for my papers but the high quality is better right here. We cooperate only with certified writers to ensure our purchasers get the greatest possible outcomes. If you are lucky to have sufficient time to put test orders, use this strategy to search out out if the quality of writing is as high as we claim. It might be a time-consuming and expensive way to take a look at an organization but it positively will say so much about it.

You want your content material to be ready by a precise date. The responsiveness http://asu.edu and manners of the assist brokers are what defines a dependable essay writing firm. We present low-cost essays however of prime of the range; we’re in a place to present services at very low prices whereas maintaining high quality. Our reasonably priced providers are backed by our a reimbursement guarantee.

Our native English writers will be joyful to offer a helping hand with any type of homework, which includes analysis and writing itself. Can you guarantee that the writer will have sufficient expertise in your area of study? Will they be capable of write your essay utilizing language that’s appropriate for tutorial writing? Luckily, EssayService tackles these issues and more. We’re an expert firm with years of expertise within the essay trade. That means we have lots of gifted writers who can give you high quality content material whenever you order an essay.

Students usually flip to us after they need to cope with a large assignment. The task may be so overwhelming that they do not know the place to begin. We give you the option of progressive supply. Your assistant will make a schedule of delivering parts of your order. You will get to revise these elements paying shut attention to every paragraph. If you need your author to make some adjustments, they can make the alterations immediately.

We hire our consultants primarily based on very strict criteria – their writing and talking abilities have to be academically approved, and their work ethic extremely productive. There are lots of of highly competent writers to choose from. The service you choose to belief ought to enable making payments via a safe fee system.

Devamını görüntüle

SON DAKİKA

High 3 Essay Writing Services For Usa College Students » Civilized Caveman

Yayınlanan

aktif

Yazar

A professional essay writing service within the USA that provides trustworthy educational support to students from the world over. We consider that educational writing assignments should be written by professionals. Our group consists of proficient professional academic writers, researchers, and former professors with years of paper writing expertise. Additionally, we choose to work with PhD writers since they already have via all the circles of university and gained glorious experience. At LiveWebTutors, what defines us greatest is the quality of the essay we deliver.

Just don’t wait till the final minute and request a revision as soon as you see a mistake in your ultimate paper. The writer is ready to full a revision if the revision feedback don’t violate the additional instructions. Students from all all over the world depend on essay writing services.

The native population of America declined after European arrival for varied reasons, primarily from illnesses corresponding to smallpox and measles. Over time, indigenous cultures in North America grew increasingly complicated, and some, such as the pre-Columbian Mississippian culture within the southeast, developed advanced agriculture, structure, and complicated societies. The city-state of Cahokia is the largest, most complicated pre-Columbian archaeological website within the modern-day United States.

For the past couple of months, I’ve been a busser at a pizza restaurant close to my home. It will not be the most glamorous job, nevertheless it pays all right, and, I’ll admit, I’m in it for the money. The narratives created by anti-immigrant media plant the false concept that immigrants deliver nothing however crime and terrorism. Increased funding for the border and imposing laws like 287 empower anti-immigrant teams to vilify immigrants and promote a witch hunt that targets innocent individuals.

With us, you get cost-effective service at 30% off on all purchases. Seeking our help is now potential from the consolation of one’s residence. It only takes a couple of clicks for you to get in contact with us and rent the most effective writer online to amass high quality assist with essays. We at all times prioritize the needs of our college students and prolong the support that exceeds their expectations. Apart from following an unlimited revisions zero error coverage, we additionally provide a 100% plagiarism-free report to students who need help with essays. Our unique attributes with value-added benefits and 30% off on our essay writing help services have helped us to lead the net service of educational essay help.

If you deliver plagiarized paper, you will get a low grade at greatest. At EssayUSA, we guarantee that you’ll receive one hundred pc unique paper beneath our plagiarism-free coverage. Furthermore, you possibly can check the EssayUSA weblog to be taught more about tutorial writing and get insights on different essays.

Moreover, the pricing policy used on our website is clear. Hidden fees are totally out of the question when working with us. And on checkout, you can confirm that the price is similar as quoted. You ought online assignment help websites to use your greatest educational English, and leave loads of time at the finish to refine and proofread. This is when you must contact the people that you just identified in your research phase—the pals, family, and professionals who agreed to read your first draft.

Through on-line chats, you probably can know about the high quality of essay writers from USA. They are fully authorized; http://asu.edu nevertheless, in case your school finds out you bought your task accomplished from them, you can get into trouble. This is why they ensure you talk with the writers anonymously.

Although there is no official language on the federal stage, some laws—such as U.S. naturalization requirements—standardize English, and most states have declared English because the official language. In Puerto Rico, Spanish is more widely spoken than English. As of 2019, the United States receives approximately 80% of its vitality from fossil fuels. In 2019, the largest supply of the nation’s vitality came from petroleum (36.6%), adopted by pure fuel (32%), coal (11.4%), renewable sources (11.4%) and nuclear power (8.4%).

Devamını görüntüle

SON DAKİKA

Black Pioneers In Historical Past You Need To Positively Know

Yayınlanan

aktif

Yazar

After quite a few makes an attempt, Douglass escaped from slavery in 1838, and finally settled in Massachusetts with his spouse, Anna Murray. Douglass next grew to become a frontrunner of the abolitionist motion and began an abolitionist newsletter, the North Star, which was later renamed to Frederick Douglass’ Paperin 1847. Wheatley married a free Black man, John Peters, in 1778, and handed away from childbirth problems in 1784. The influential work she created throughout her life is remembered as a catalyst for the abolition motion. Born Christopher George Latore Wallace, the rapper generally known as the Notorious B.I.G., or Biggie Smalls, was born in Brooklyn, New York, in 1972.

In addition to her highly effective novels which have garnered myriad accolades, Zora Neale Hurston is remembered as a key determine in the Harlem Renaissance. The inventive and intellectual explosion of 1920s New York produced quite a few well-known voices of which Hurston is one of the finest identified. Her most famous novel, “Their Eyes Were Watching God,” was written in 1937 but didn’t achieve literary fame until the Nineteen Seventies amid the Black Arts Movement. In 2019, Hurston’s novel appeared on BBC Arts’100 Most Influential Novels record. Jessie FausetAs the literary editor for ‘The Crisis,’ Jessie Fauset supported many new voices in the course of the Harlem Renaissance. James Weldon JohnsonJames Weldon Johnson was an early civil rights activist, a frontrunner of the NAACP, and a leading figure in the creation and improvement of the Harlem Renaissance.

In 2015, she was named in Time journal’s listing of one hundred Most Influential People. Coel has since gone on to write I May Destroy You,which tells the story of protagonist Arabella’s journey of navigating her life, including work and private relationships, after she is raped. As a sexual assault survivor, Coel used her personal experiences when she wrote the sequence. Harvard University graduate Amanda Gorman is currently one of the promising young poets on the earth. She was the first particular person to be named as a nationwide youth poet laureate of the United States in 2017, and has authored poetry collectionsThe Hill We Climb andThe One for Whom Food Is Not Enough. Before embarking on a profession as a performing artist, https://handmadewriting.com/ Ne-Yo, born Shaffer Smith, emerged onto the music scene through songwriting when he co-wrote Mario’s “Let Me Love You” with composer Kameron Houff in 2004.

In so doing, they joined many African Americans within the northward exodus that grew to become generally known as the Great Migration. Woodruff studied art at Harvard University and at the School of the Art Institute of Chicago, as properly as working in Paris, the place he embraced modern styles of portray. In addition, he studied with Mexican muralist Diego Rivera, whom he admired for the social justice themes he pursued in his artwork. Barthé grew up in New Orleans and headed north with the assist of his household to pursue a creative schooling on the School of the Art Institute of Chicago , the place he studied portray. At the time, SAIC and the Pennsylvania Academy of the Fine Arts have been the two US art schools that admitted African American students. Barthé discovered his expertise for sculpture in 1927, when he was introduced to the medium during a category project to create a portrait bust of a fellow scholar in clay .

But what occurs when you do not see your self represented in such stories? In this essay anthology edited by Book Riot columnist and librarian, Jessica P. Pryde, a quantity of Black writers and cultural critics discover the significance of Black love in storytelling. The Gilded Age works to provide Peggy “little moments of dignity” by exhibiting her caught between two worlds.

Philip Pullman has said his daemon – a key concept in the His Dark http://asu.edu Materials collection – would be a raven.Another Oxford fantasy author, Philip Pullman studied English at Exeter College, Oxford, a degree that he struggled with and scraped a pass. Despite that have, he stayed in Oxford, and his subsequent writing is crammed along with his love for the city. Instead, she worked office jobs, writing in her spare time after which taking a year’s sabbatical, supported by pals. The end outcome was the manuscript for To Kill a Mockingbird, revealed in 1960. When Sayers launched a female result in the Lord Peter Wimsey collection, that character, Harriet Vane, was launched as a graduate of a fictional Oxford women’s school, Shrewsbury College.

Men and girls who made a constructive contribution to the world – within the fields of politics, literature, music, activism and spirituality. Given the title “First Lady of the Blues.” Billie Holiday was broadly thought-about to be the greatest and most expressive jazz singer of all time. Despite dying on the age of solely forty four, Billie Holiday helped outline the jazz period and her recordings are nonetheless extensively sold right now. Thurgood Marshall (1908 – 1993) US civil rights lawyer and the primary African-American appointed to the US Supreme Court Justice. Marshall was the lead lawyer within the pivotal Supreme Court Case Brown vs Board of Education, Topeka which overturned legal segregation in the US. Frederick Douglass (1818 – 1895) A former slave, Douglass turned a leading figurehead in the anti-slavery movement.

Still, it wasn’t until she was deep into the third book of her second trilogy that direct monetary support from her readers enabled Jemisin to stop her job as a psychologist. K. Jemisin draws on her education and work in psychology to liven up her characters. Was an American writer, screenwriter, actress, dancer, poet, and civil rights activist. She made historical past with her nonfiction guide I Know Why the Caged Bird Sings. It included an autobiographical piece authored by Maya Angelou, Graduation. It conveys what it was like to achieve training through the times of racial segregation as a black individual.

It was used to forget concerning the financial realities that they faced in their every day lives even if it was only for one evening. Their fast paced dances, such as the Lindy Hop, have been a far distinction from what many Americans had been used to seeing. Thus folks of all colours had been intrigued and loved dances carried out by African Americans at places such because the Savoy Ballroom.

Devamını görüntüle

Trend Haberler