İran’ın göçebe halkı: Kaşkay Türkleri

İran’da Azerbaycan Türklerinin ardından sayıca en önde gelen Türk topluluğu olan Kaşkaylar, sözlü edebiyat gelenekleri, tarihi halk türküleri ve el dokuması halılarıyla yüzyıllara uzanan bir kültürün mirasçıları olarak ön plana çıkıyor.

<br class=”k-br” />

Kaşkaylar, her bahar mevsiminde yaptıkları göç yolculuğuyla da Orta Asya’daki Türk topluluklarından süregelen yaylalara göç etme geleneğinin temsilcileri olarak göze çarpıyor.

Kaşkay Türklerinin yerleşik hayata geçmeyen üyelerinin yolculuğu pek çok çarpıcı hikâyeyi de içinde barındırıyor.

Anadolu Ajansı, Kaşkay Türklerinin göç maratonuna tanıklık etti.

Göçmenlerle yapılan röportajların yanı sıra Kaşkay Türklerinin bölgedeki varlıklarının tarihçesi de mercek altına alındı. Kaşkay Türkleri üzerine araştırmalar yapan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Temizel de görüşleriyle çalışmaya katkıda bulundu.

You may also like...

Bir cevap yazın