Tagged: resmi gazete

SGK'ye 50 denetmen yardımcısı alınacak 0

SGK’ye 50 denetmen yardımcısı alınacak

SGK’nin “Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak. Giriş...

61 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi 0

61 ova ‘büyük ova koruma alanı’ olarak belirlendi

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle...

Anayasa Mahkemesinden iptal kararları 0

Anayasa Mahkemesinden iptal kararları

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamulaştırmasız el atma kararlarında, mülk sahiplerinin zararlarının karşılanması adına mahkeme kararının kesinleşmedikçe icraya konulamayacağına dair 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 14’üncü maddenin iptaline hükmetti. Resmi Gazete’de yer alan karara göre,...

EPDK Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yaptı 0

EPDK Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yapılmasına yönelik kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yapılan değişiklikler doğrultusunda, teminat kontrolü, vadeli elektrik piyasasının açık olduğu...

Balon balığı avcılığına yapılacak destekleme ödemesinin şartları belli oldu 0

Balon balığı avcılığına yapılacak destekleme ödemesinin şartları belli oldu

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması,...

Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu 0

Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 fakülte kuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi...

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı 0

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, disiplin kurullarının kuruluşunu, üyelerinin görev süresini, görüşme ve karar usulünü, hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, kurulların ve...