Tagged: SPK

SPK, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti 0

SPK, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti

Değişiklikler kapsamında, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin görev ve yetkilerine ilişkin maddelerde düzenlemeye gidildi. Buna göre, Yatırımcı Tazmin Merkezi, kendisine intikal etmiş sermaye piyasası araçlarının iadesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecek. Zaman aşımına uğrayan her türlü emanet ve...

SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme 0

SPK’dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik‘te ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, emeklilik...

SPK'dan girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin düzenleme 0

SPK’dan girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

Yapılan değişiklikler kapsamında tebliğde “girişim şirketleri”, “kurucu”, “portföy yöneticisi”, “portföy yönetim tebliği” kavramlarının tanımları değiştirildi. Öte yandan karşılığı “fonun yönetimine ilişkin haklar ve kar payı imtiyazı veren katılma payı” olarak tebliğde yer bulan “nitelikli...

SPK'dan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme 0

SPK’dan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kapsamında, tebliğin portföy sınırlamalarına ilişkin bölümünde yer alan maddelerde düzenlemeye gidildi. Buna göre,...

0

SPK borsa faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan “Disiplin cezalarının çeşitleri”, “Disiplin cezalarını gerektiren fiiller” ve “cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler” bölümlerinde değişiklik yaptı. SPK’nın “Borsa...

SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti 0

SPK’dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, Veri Depolama Kuruluşuna (VDK) yapılacak raporlamalar ve ortaklıkların pay sahiplerine yönelik düzenleyeceği bilgi formu ile ilgili düzenlemeler yapıldı. SPK’nın Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik...

SPK'dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin tebliğde değişiklik 0

SPK’dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Sermaye Piyasalarında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik tebliği ile birlikte lisanslama sınavlarına,...

SPK'dan özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik 0

SPK’dan özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında yayımlandı. Özel fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan...