Kurumumuz, finansal ve reel kesimin olağan dışı zorlayıcı koşulları daha rahat karşılamasını sağladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Kurumumuz, 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele sürecinde uygulamaya koyduğu yenilikçi makro ve mikro ihtiyati tedbirler ile finansal ve reel kesimin olağan dışı zorlayıcı koşulları daha rahat karşılamasını sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Akben, kurumun faaliyete geçmesinin 21. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Geçen 21 yıllık dönemde ülkenin kaydettiği ekonomik büyümenin, BDDK’nın finans sektörüyle yakın iş birliği ve özverili çalışmalarının da bir sonucu olarak tesis edilen sağlam bankacılık sistemi ile desteklendiğinin altını çizen Akben, kurumun uluslararası standartlarda düzenleme vizyonuyla yürüttüğü faaliyetlerinde Basel Komite ile yakın temasını sürdürerek, global düzeyde örnek uygulamalara imza attığını belirtti.

Akben, 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal krizde olduğu gibi, 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele sürecinde de uygulamaya koydukları yenilikçi makro ve mikro ihtiyati tedbirler ile finansal ve reel kesimin olağan dışı zorlayıcı koşulları daha rahat karşılamasını sağladıklarını ifade etti.

“Geleceğe yönelik düzenleme altyapısı sürekli geliştirilmektedir”

BDDK Başkanı Akben, finansal teknolojilerde gelişim ve tüketici davranışlardaki değişimle birlikte gelecek 20 yılın önceki 20 yıldan daha farklı bir bankacılık sektörüne zemin hazırladığının farkında olduklarını belirtti.

Kurumun, bankacılık sektörünü şekillendirecek tüm dinamikleri yakından izlediğinin altını çizen Akben, bu kapsamda paydaşlarıyla yakın temas halinde, gerekli etki analizlerini gerçekleştirerek ve proaktif hareket ederek geleceğe yönelik düzenleme altyapısını sürekli geliştirdiklerini bildirdi.

Akben, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede öncelikle ‘Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’ yayımlanmış, bunu takiben ‘Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı’ görüşe açılmıştır. Bilgi sistemleri mevzuatımızda gerçekleştirilen söz konusu güncellemeler ile dijital bankacılık faaliyetlerinin altyapısı inşa edilmektedir.

Yakın gelecekte, diğer birçok sektörü olduğu gibi, bankacılık sektörünü de ilgilendiren önemli bir konu da sürdürülebilir ekonomik dönüşüm sürecidir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve buna ilişkin yayımlanan Eylem Planı kapsamında bankacılık sektörüne büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda, karşılaşacağımız zorlukların ve reel sektörümüzün istifadesine sunacağımız avantajların bilincinde olarak, ilgili paydaşların da katılımıyla, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum.”

“Proaktif çalışmalarımız gelecek yıllarda da kararlılıkla sürdürülecektir”

Mehmet Ali Akben, kurumun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve eşgüdüm içerisinde olacaklarını belirtti.

Düzenleme ve denetimi altındaki kuruluşlar için güvenli ve sağlam faaliyet koşullarını sağlayarak kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını tesis edeceklerini ifade eden Akben, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını güvence altına alacak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkilerini ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici biçimde kullanacaklarını vurguladı.

Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu kapsamda ülkemiz ekonomisinin ve finansal sisteminin gelişimine katkı sağlamayı ve bankacılık sisteminin sağlamlığını daha da güçlendirmeyi hedefleyen, uluslararası bankacılık ilkeleri ile uyumlu şekilde düzenleyici çerçeve oluşturmaya yönelik proaktif çalışmalarımız gelecek yıllarda da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir. 21. kuruluş yıl dönümümüz vesilesi ile bizlere desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere T.C. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu ve özel kesimde yer alan paydaş kuruluşlarımız, bankacılık sektörümüz ve Kurumumuzun değerli personeline şükranlarımı sunarım. Bu süreçte kurumumuza katkı sağlayan kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum.”

You may also like...

Bir cevap yazın