ÇevreEĞİTİMSON DAKİKA

MEB, ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersinin müfredatını tfakatmladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan saygınlıken seçmeli okutulacak çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tfakatmlandı.

Bakanlığa bağlı ilköğretim ve ortaokullarda uygulanan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kurumların fiil planlamış olurı, şura kararları dikkate alınarak “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştirbilimselşti.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kuryücenun onayından geçti. Böylekice, bu ders, 2022-2023 eğitim öğretim yılsinden saygınlıken ortaokul 6, 7 yada 8. dersliklarda, haftada 2 ders saati olmak suretiyle toplam 72 saat seçmeli okutulacak.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin güncelleme sürecinde, yurt içinde ve yurt haricinde eğitim öğretim ve programlar üstüne meydana getirilen bilimsel niteliği olan emekler tarandı.

Başta Anayasa olmak suretiyle ilgili mevzuat, kalkınma planlamış olurı, yargıet programları, şura kararları, siyasal partilerin programları, sivil cemiyet kurumları ve sivil araştırma kurumları tarafınca hazcaırlanan raporlar şeklinde dokümanlamış olur çaslımleme edildi. Daire başkanlıkları tarafınca geliştirilen anketler vasıtasıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ders cetvellerine yönelik görüşleri toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bu dersin kapsamına yönelik görüşler alındı.

Bütün görüş, tavsiye, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan emek harcfakat gruplarınca kıymetlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda öğretim programı geliştirildi.

Bu kapsamda, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, “insan ve tabiat”, “döngüsel tabiat”, “çevre sualnları”, “küresel iklim değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler” olmak suretiyle 6 birimden oluştu.

Ders mütevazcaice derslik ortamında işlenmeyecek

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, mütevazcaice derslik ortamında yürütülmeyecek, yakın çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak seyahat ve gözgüretlerle öğrencinin hem yaşamış olduğu çevrenin farkına varması hem de çevre sualnlarını yakından görmesi sağlanacak.

Öğretmenler, keşfetme, sorgulfakat, argüman oluşturma, bilincindelık geliştirme, sualmluiyet alma ve ürün tasarlfakat süreçlerinde öğrencilere rehberlik edecek.

Dersin kazcaanımlarının ele alınması esnasında mevzuya uygun ikilemler oluşturulacak, örnek vakalar üstünden mahalli ve küresel çevre sualnlerine ve iklim değişikliğinin neticelerina değinilecek.

Öğrencilerin hem kendisini hem de çevresindeki tüm canlı ve cansız varlıklarla olan etkileşimini esas alan bu derste, çevreyi korumaktan hazca duymaları, afet şeklinde çevre sualnlarında yaşanılanlamış olura karşı duyarlılık göstermeleri, çevresindekilere yardım etme mevzusunda talepli olmaları şeklinde duyuşsal kazcaanımlar edinmeleri de beklenecek.

Derslerde, atıkların varlığı işlenecek

Derslerde, öğrencilerin gmeşhurk dünyadaki üretim ve tüketim içindeki dengenin öngüvenlii fark etmelerine yönelik mevzular işlenecek. Bu kapsamda, yaşam döngüsü çaslımlemei terimi açıklanacak ve seçilecek tüketim maddelerinin yaşam döngüsü çaslımlemeleri yapılacak. Gmeşhurk yaşamta kullanılan kağıt, plastik poşet, inbiçimasyonsayar ve kot pantolon şeklinde ürünlerin üretim aşfakatlarında kullanılan naturel kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya çıkan atıkların varlığı vurgulanacak.

Sera gazcaları ve afetler de müfredatta

Küresel iklim değişikliği, sera gazcaları, küresel ısınma, asit yağmurları, ozon katmansının incelmesi, afetler şeklinde mevzular da dersin mevzuları içinde olacak. Bu kapsamda, sera gazcalarının artışı, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, aşırı gübre kullanımı, sanayiyel fakatçlı yetiştirilen hayvanlamış olurın dışkıları, anız yangınları, atıkların gömülmesi yada yakılması, volkanik patlfakatlar, süpersonik tayyarelar, aşırı buğulaşma, egzoz dumanı, spreyler, klima gazcaları, strafor, yangın söndürücüler şeklinde mevzular örnek gosterilecek.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azcaalması, buzulların erimesi ve deniz düzeysinde yükselme, kıyı ekosistgüvenliin değişmesi, göllerin kuruması, sucul ortamların kimyasal yapısının değişmesi, temiz su kaynaklarının azcaalması, hayvanlamış olurın göç ve faize süre içinderının değişmesi şeklinde sualnlar örnek vakalar üstünden anlatılacak.

Küresel iklim değişikliğinin direkt ya da dvakalı olarak niçin olduğu afetlerin etkiinde bırakıriyle birlikte açıklanacağı derste, sel, taşkın, heyelan, yangın, ormansızlaşma, kuraklık, kıyı aşınmau, çölleşme, kçağga, hortum, küresel açlık, sidrakn özgütalıklar şeklinde afetler de işlenecek.

Bakanlık, geçen yıl şubat ayından saygınlıken Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (deniz salyası) oluşumunu da bu dersin müfredatı kapsamına aldı.

Türkiye’de iklim değişikliği, milletal ve internasyonal emekler, cemiyetsal bilincindelık mevzularına da yer verilecek derste, iklim değişikliğinin Türkiye’deki ziraat ve hayvancılık etkinlikleri, biyoçeşitlilik, gezim ve ekonomi şeklinde alanlamış olur üstündeki etkiinde bırakıri tartışılacak.

İklim değişikliği ile harpımye yönelik milletal ve internasyonal emeklera yer verilecek derste, küresel iklim değişikliği ile harpımye yönelik Paris İklim Anlaşması şeklinde internasyonal antak kalmalar işlenecek.

Öğrenciler, atıklardan ileri dönüşüm ürünü tasarlayacak

Öğrenciler, iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkiinde bırakırini azcaaltmaya yönelik cemiyetsal bilincindelık oluşturacak projeler tasarlayacak. Çevre okuryazcaarlığı, su okuryazcaarlığı, ziraat okuryazcaarlığı, besin okuryazcaarlığı, finansal okuryazcaarlık kavramlarına değinilecek derste, sıfır atık projesi ve atık kıymetlendirme ile ilgili meydana getirilen projelere yer verilecek.

Öğrenciler, atık vasıta-gereçlerden yararlanarak, bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayacaklar ve sürdürülebilirliği destekleyen sakin kentler, ekolojik köylekir, sürdürülebilir okul şeklinde kavramları öğrenecekler.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi ile ek olarak öğrencilerin çevreyle ilgili kariyer bilinci oluşturmaları ve ilgili meslek alanlamış olurını tarifaları sağlanacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu