Bize ile Bağlan

Çevre

MEB, ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersinin müfredatını tfakatmladı

Yayınlanan

aktif

MEB, ortaokullarda okutulacak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan saygınlıken seçmeli okutulacak çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tfakatmlandı.

Bakanlığa bağlı ilköğretim ve ortaokullarda uygulanan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kurumların fiil planlamış olurı, şura kararları dikkate alınarak “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştirbilimselşti.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kuryücenun onayından geçti. Böylekice, bu ders, 2022-2023 eğitim öğretim yılsinden saygınlıken ortaokul 6, 7 yada 8. dersliklarda, haftada 2 ders saati olmak suretiyle toplam 72 saat seçmeli okutulacak.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin güncelleme sürecinde, yurt içinde ve yurt haricinde eğitim öğretim ve programlar üstüne meydana getirilen bilimsel niteliği olan emekler tarandı.

Başta Anayasa olmak suretiyle ilgili mevzuat, kalkınma planlamış olurı, yargıet programları, şura kararları, siyasal partilerin programları, sivil cemiyet kurumları ve sivil araştırma kurumları tarafınca hazcaırlanan raporlar şeklinde dokümanlamış olur çaslımleme edildi. Daire başkanlıkları tarafınca geliştirilen anketler vasıtasıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ders cetvellerine yönelik görüşleri toplandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bu dersin kapsamına yönelik görüşler alındı.

Bütün görüş, tavsiye, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan emek harcfakat gruplarınca kıymetlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda öğretim programı geliştirildi.

Bu kapsamda, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, “insan ve tabiat”, “döngüsel tabiat”, “çevre sualnları”, “küresel iklim değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler” olmak suretiyle 6 birimden oluştu.

Ders mütevazcaice derslik ortamında işlenmeyecek

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, mütevazcaice derslik ortamında yürütülmeyecek, yakın çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak seyahat ve gözgüretlerle öğrencinin hem yaşamış olduğu çevrenin farkına varması hem de çevre sualnlarını yakından görmesi sağlanacak.

Öğretmenler, keşfetme, sorgulfakat, argüman oluşturma, bilincindelık geliştirme, sualmluiyet alma ve ürün tasarlfakat süreçlerinde öğrencilere rehberlik edecek.

Dersin kazcaanımlarının ele alınması esnasında mevzuya uygun ikilemler oluşturulacak, örnek vakalar üstünden mahalli ve küresel çevre sualnlerine ve iklim değişikliğinin neticelerina değinilecek.

Öğrencilerin hem kendisini hem de çevresindeki tüm canlı ve cansız varlıklarla olan etkileşimini esas alan bu derste, çevreyi korumaktan hazca duymaları, afet şeklinde çevre sualnlarında yaşanılanlamış olura karşı duyarlılık göstermeleri, çevresindekilere yardım etme mevzusunda talepli olmaları şeklinde duyuşsal kazcaanımlar edinmeleri de beklenecek.

Derslerde, atıkların varlığı işlenecek

Derslerde, öğrencilerin gmeşhurk dünyadaki üretim ve tüketim içindeki dengenin öngüvenlii fark etmelerine yönelik mevzular işlenecek. Bu kapsamda, yaşam döngüsü çaslımlemei terimi açıklanacak ve seçilecek tüketim maddelerinin yaşam döngüsü çaslımlemeleri yapılacak. Gmeşhurk yaşamta kullanılan kağıt, plastik poşet, inbiçimasyonsayar ve kot pantolon şeklinde ürünlerin üretim aşfakatlarında kullanılan naturel kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya çıkan atıkların varlığı vurgulanacak.

Sera gazcaları ve afetler de müfredatta

Küresel iklim değişikliği, sera gazcaları, küresel ısınma, asit yağmurları, ozon katmansının incelmesi, afetler şeklinde mevzular da dersin mevzuları içinde olacak. Bu kapsamda, sera gazcalarının artışı, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, aşırı gübre kullanımı, sanayiyel fakatçlı yetiştirilen hayvanlamış olurın dışkıları, anız yangınları, atıkların gömülmesi yada yakılması, volkanik patlfakatlar, süpersonik tayyarelar, aşırı buğulaşma, egzoz dumanı, spreyler, klima gazcaları, strafor, yangın söndürücüler şeklinde mevzular örnek gosterilecek.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azcaalması, buzulların erimesi ve deniz düzeysinde yükselme, kıyı ekosistgüvenliin değişmesi, göllerin kuruması, sucul ortamların kimyasal yapısının değişmesi, temiz su kaynaklarının azcaalması, hayvanlamış olurın göç ve faize süre içinderının değişmesi şeklinde sualnlar örnek vakalar üstünden anlatılacak.

Küresel iklim değişikliğinin direkt ya da dvakalı olarak niçin olduğu afetlerin etkiinde bırakıriyle birlikte açıklanacağı derste, sel, taşkın, heyelan, yangın, ormansızlaşma, kuraklık, kıyı aşınmau, çölleşme, kçağga, hortum, küresel açlık, sidrakn özgütalıklar şeklinde afetler de işlenecek.

Bakanlık, geçen yıl şubat ayından saygınlıken Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (deniz salyası) oluşumunu da bu dersin müfredatı kapsamına aldı.

Türkiye’de iklim değişikliği, milletal ve internasyonal emekler, cemiyetsal bilincindelık mevzularına da yer verilecek derste, iklim değişikliğinin Türkiye’deki ziraat ve hayvancılık etkinlikleri, biyoçeşitlilik, gezim ve ekonomi şeklinde alanlamış olur üstündeki etkiinde bırakıri tartışılacak.

İklim değişikliği ile harpımye yönelik milletal ve internasyonal emeklera yer verilecek derste, küresel iklim değişikliği ile harpımye yönelik Paris İklim Anlaşması şeklinde internasyonal antak kalmalar işlenecek.

Öğrenciler, atıklardan ileri dönüşüm ürünü tasarlayacak

Öğrenciler, iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkiinde bırakırini azcaaltmaya yönelik cemiyetsal bilincindelık oluşturacak projeler tasarlayacak. Çevre okuryazcaarlığı, su okuryazcaarlığı, ziraat okuryazcaarlığı, besin okuryazcaarlığı, finansal okuryazcaarlık kavramlarına değinilecek derste, sıfır atık projesi ve atık kıymetlendirme ile ilgili meydana getirilen projelere yer verilecek.

Öğrenciler, atık vasıta-gereçlerden yararlanarak, bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayacaklar ve sürdürülebilirliği destekleyen sakin kentler, ekolojik köylekir, sürdürülebilir okul şeklinde kavramları öğrenecekler.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi ile ek olarak öğrencilerin çevreyle ilgili kariyer bilinci oluşturmaları ve ilgili meslek alanlamış olurını tarifaları sağlanacak.

Çevre

Dünyada 5 sürüngenden 1’i yok olma çekincesiyle karşı karşıya

Yayınlanan

aktif

Yazar

Dünyada 5 sürüngenden 1'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Yaklaşık 1000 bilim insanoğlunun katılmış olduğu 2005’te başlamış olan araştırmanın neticeleri Nature mecmuasinde yayımlandı.

Çalışmada incelenen 10 bin 196 sürüngen türünün yüzde 21’i, nesli çekincede, çekinceli netice aşfakatde çekincede yada yok olmaya açık olarak dersliklandırıldı.

Araştırmada, kral kobra benzer şekilde sürüngenlerin, ormanlamış olurda insan tahribatının fazcalalaşması sebebiyle, çölde yaşayanlamış olura bakılırsa yok olma çekincesinin daha yüksek olduğu kaydedildi.

Duke Üniversitesinde ekolojist Stuart Pimm, bu emek harcfakatnın oldukça mühim olduğuna işaret ederek, “Araştırma, tehdit altındaki türlerin nerede olduğu ve onları korumak için nerede emek harcfakatmız gerektiği mevzusunda data veriyor.” kıymetlendirmesinde byücenmuş oldu.

Dünya çapında sürüngen yaşamına yönelik en büyük tehdidin habitat tahribatı olduğu ifade edildi.

Devamını görüntüle

Çevre

‘Sürdürülebilirlik temalı krediler’ gelecek dörutubetde büyük örutubet kazcaanacak

Yayınlanan

aktif

Yazar

'Sürdürülebilirlik temalı krediler' gelecek dönemde büyük önem kazanacak

İbrahim Öztop, sürdürülebilirlik alanındaki projeler, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) politikaları hakkında AA muhabirine kıymetlendirmelerde byücenmuş oldu.

Kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu (TKF) olarak üç kolda yürüttükleri etkinliklerle sürdürülebilir finansmanda sektördeki bankalara yol şovci rollerine ilaçm ettiklerini belirten Öztop, istihdam yaratma, cari açığı azcaaltma, kalkınmada ilkinlikli sektörlerin desteklenmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin finansmanına ek olarak teknolojik girişimlerin desteklenmesi benzer şekilde ilk olarakndirdikleri mevzuların tfakatm deliğinin çevresel, cemiyetsal ve tutumsal boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik byücenduğunu söylekidi.

Öztop, kalkınma bankacılığı çatısı altında yapımat sanayi yatırımlarını kredilendirdiklerini, yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazcaanmıştırrılmasını fakatçlayan projeleri finanse ettiklerini aktardı.

Toptan bankacılık (APEX) ile de ticari bankalar ve finansal kiralfakat şirketlari benzer şekilde öteki finansal kurumlar üstünden mikro, küçük ve büyük ölçekli şirketların tematik yatırımlarına kaynak elde etmiş olduklarını özetleyen Öztop, bu biçim şeylerin tfakatm deliğinin, Türkiye’nin kalkınmada ilkinlikli mevzularıyla ilişkili olup sürdürülebilir ve kapsayıcı gelişmeyi desteklediğini dile getirdi.

Öztop, şöylekiki ilaçm etti:

“İş süreçlerimizin bir parçası olarak geçmiş olduğumiz yıl Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri’ni imzalayan Türkiye’deki ilk kurum olduk. Prensiplerin küresel standartları doğrultusunda; proje finansmanı ve Türkiye Kalkınma Fonu etkinliklerimizi ‘etki lensi’ ile daha oldukça ölçülebilirlik sağlayarak yöneteceğiz. 2021 yıl sonu saygınlıkıyla portföyümüzün averaj yüzde 81’i sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşuyor.

Finanse etmiş olduğumiz projelerle yıllik averaj 3 milyon ton sera gazcaı emisyonu salımını engelliyoruz. Kapsam 3 emisyonlarının hesaplanmasına yönelik internasyonal metodolojiler hakkında çaslımlemelerimizi sürdürüyoruz. Banka olarak, her alanda yeşil kalkınmanın hedeflerine tam olarak hizmet yazcaınsallmek ve etki yatırımlarını artırabilmek fakatcıyla, şirketlara ana para olarak kaynak sağlanması tarafında da 2019 yılı sonunda kurduğumuz Türkiye Kalkınma Fonu ve bu fon çatısı altında yer edinen alt fonları ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak bir finansal mekanizmayı yaşfakat geçirdik.”

İbrahim Öztop, geçen yıl Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvilinin (transition bond) ihracında münhyüzyıl finansal danışman olarak yer aldıklarını hatırlattı.

İhraç gelirlerinin kullanıldığı projelerin; karbon ayak izini azcaaltma, karbondan arındırma ve kaynak verimliliğine yönelik mühim gelişmeler sağlfakatyı fakatçladığını belirten Öztop, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 100 milyon avroluk yeşil tahvil ihracının alımı için ön protokol imzaladıklarını beyan etti.

Tahvil gelirlerinin büyük bir kısmını Türkiye’de iklim değişikliği ile harpım ve uyarlfakat sağlfakatya katkıda byücenan yeşil projelerin finanse edilmesi için kullanacaklarını vurgulayan Öztop, “Banka olarak, sürdürülebilir kalkınma fakatçları doğrultusunda ana para piyasaları ve sürdürülebilir finansman alanında yeni bir ilke daha imza atarak Türkiye’nin ilk cemiyetsal sukuk ihracını da geçmiş olduğumiz yıl başarı ile gerçekleştirmiş olduk. ICMA Sosyal Tahvil Prensipleri ve LMA Sosyal Kredi Prensipleri uygunluğu bağlarımsız bir kurum tarafınca da teyit edilen bu ihraç, bankamızın ilk sürdürülebilir finansman ihracı olma hususi durumunu taşıyor ve ana para piyasalarımız açısından da bir ilki teşkil ediyor.” diye mevzuştu.

“ESG temalı krediler önümüzdeki süreçte ülkemiz açısından daha büyük örutubet kazcaanacak”

İbrahim Öztop, kaynak tgüvenılirinin neredeyse yüzde 35’i son 3 yılda olmak suretiyle, 17 yılda internasyonal fonlardan toplam averaj 5,2 milyar dolar tgüvenılir ettiklerini söylekidi.

Banka olarak, Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası (KfW), Japon Uluslararası İş Birliği Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Çin Kalkınma Bankası benzer şekilde mühim internasyonal finans kurumları ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik ESG temalı birfazcalaca kredi antak kalması gerçekleştirmiş olduklerini belirten Öztop, şunları kaydetti:

“Bunun bir sonucu olarak bugün portföyümüzün yüzde 81’i direkt ve dvakalı olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlıyor. ESG odaklı finansman temalarımız içinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, istihdam, altyapı, KOBİ, sıhhat ve eğitim temaları mevcut.

Tgüvenılir etmiş olduğumiz kredileri hem büyük ölçekli sanayi tesisleri hem de KOBİ’lere kullçağrıştırıyoruz. ESG temalı krediler önümüzdeki süreçte ülkemiz açısından daha büyük örutubet kazcaanacak. Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Kalkınma sürecimizde ESG temalı kredilerin ülkemize getirilmesi ve sanayicilerimiz ile byüceşturulması mevzusunda öncü görevimüze gelecek yıllerda da ilaçm edeceğiz.”

“Kredi vadesi süresince satın alanlerimizin çevresel ve cemiyetsal perbiçimanslarını izliyoruz”

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Öztop, Sustainalytics tarafınca ESG başlıklarındaki risk aşfakatlendirmesinde mühim bir başarı kazcaanmıştırklarını belirtti.

Bağımsız aşfakatlendirme kurumu Sustainalytics tarafınca global arenada meydana getirilen kıymetlendirmede ESG aşfakatlendirme notu ve perbiçimansıyla Orta Doğu ve Türkiye’deki tüm kurumlar içinde birinci olduklarını anımsatan Öztop, “Bankamız 11,00 risk notuyla internasyonal averaj 15 bin kurumun yer almış olduğu bu kıymetlendirmede en iyi 308’inci kurum olurken, Türkiye ve Orta Doğu’nun önder şirketi unvanını da kazcaanmış oldu.” dedi.

Alınan birincilik ve elde ettikleri önderliğin sürdürülebilirliğe verdikleri öngüvenılir kanıtlfakatı olduğuna dikkati çeken Öztop, şöylekiki ilaçm etti:

“Bu birincilik, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın internasyonal anlamda çevresel, cemiyetsal ve yönetişim risklerini en iyi yöneten kurumlardan biri byücenmuş byücenduğunun ve Türkiye’de bu anlamda önder kurum byücenmuş byücenduğunun kanıtıdır. Bu başarının arkasında yatan en mühim etmenlerden biri finanse etmiş olduğumiz projelerin tümünde yürüttüğümüz çevresel ve cemiyetsal risk yönetimi emeklerimızdır.

Sistemimizi kurgularken hazcaırlamış olduğumuz politika ve prosedürlerimizde Dünya Bankası ve IFC standartlarıyla uyumu gözettik ve internasyonal Kalkınma Finansmanı Kuryüceşlarının dokümanlamış olurını inceledik. Şunu fazcalaca net ifade yazcaınsallirim ki; bankamızın finansman desteği elde etmiş olduğu yatırımlarda/şirketlarda, mütevazcaice milletal çevresel cemiyetsal regülasyonlara uyum değil, bununla birlikte internasyonal çevresel cemiyetsal standartlara uyum da temel bir yükümlülük olarak mevzumlanıyor. ‘Sorumlu bankacılık’ anlayışımızla; finansman türünden, miktarından ve vadesinden bağlarımsız olarak finansman desteği elde etmiş olduğumız projelerin tümünde çevresel ve cemiyetsal risk kıymetlendirmesi yapıyor, çevresel ve cemiyetsal risklerini finansal risklerinden ayrı görmüyoruz.”

“Müşterilerimiz için çevresel ve cemiyetsal aksiyon planlamış olurı hazcaırlayarak bu alandaki kapasitelerinin geliştirilmesine de aracılık ediyoruz.” diyen Öztop şunlara dikkati çekti:

“Kredi vadesi süresince da satın alanlerimizin çevresel ve cemiyetsal perbiçimanslarını izliyoruz. Banka olarak, finansman desteği elde etmiş olduğumız tüm yatırımların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkısını ölçümlüyoruz. Bu kapsamda, bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek üstündeki etkiini çoğaltmak fakatcıyla hazcaırlanan ‘UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin de kurucu imzacısı olduğumuzun altını çizmek isterim.

Bir öteki mühim nokta da politika ve prosedürümüzü uygulfakatya koyduğumuz tarihten saygınlıken finanse etmiş olduğumiz yatırımda/şirketda aslabir ölümlü/uzuv yitiklı iş kazcaası, büyük sanayiyel kazcaa ve çevre kazcaası yaşanmadı. Bu da sistemimizin mühim perbiçimans göstergelerinden biri oldu. Bunun yanı sıra finansman elde etmiş olduğumız tüm satın alanlerde Şikayet Giderme Mekanizması kurduk ve Paydaş Katılım Planlamış olurı hazcaırladık, bu emeklerimız da risk yönetimi adına örutubetsediğimiz mevzulardan biri.”

Öztop, 2020 yılsinde ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu ve geçen yıl ilk Entegre Raporu’nu yayımladıklarını belirtti. Entegre raporlfakat yolcyüceğundaki temel motivasyonun; bankanın iyi mi kıymet yarattığını ve hedeflerine iyi mi ulaşmış olduğunı, risk ve fırsatlarını ne şekilde yönetmiş olduğuni verimli ve tümcül bir halde hissedaşlara anlatabiatl olaraklmek byücenduğunu söylekiyen Öztop, “Tüm bu ESG risk aşfakatlendirme sürecinde entegre raporumuz, bankamıza dair kaliteli dataleri sunabilen en mühim kaynakların başlangıcında geldi. Derecelendirmede saydamlık ve kanıt verilerin hisselaşımı da oldukça örutubetyıln bir mevzudu.” diyerek sözlerini tfakatmladı.

Devamını görüntüle

Çevre

Kfakatra Deresi’nden alınan atık su örneklerinin çaslımlemeleri yapılmış oldu

Yayınlanan

aktif

Yazar

Kamara Deresi'nden alınan atık su örneklerinin analizleri yapıldı

Müdürlükten meydana getirilen açıklfakatda, Kfakatra Deresi’ne kırmızı renkli atık sularını verdiği tespit edilen geri dönüşüm tesisinden 16 Nisan’da alınan atık su numunesinin çaslımlemelerinin tfakatmlanmış olduğu açıklandı.

Açıklfakatda, şunlar kaydedildi:

“Analiz neticelerina nazcaaran dereye verilen atık suda 17 parametre çaslımleme edbilimselş ve bunlardan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ile Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri olmak suretiyle iki parametrenin Su Kirliliği Kontgörevi Yönetmeliğinde emarelen boşalma standartlarını aştığı tespit edbilimselştir. Atık suda herhangi bir ağır metal ve benzeri çekinceli bir kirletici parametreye rastlanılmamıştır.”

Kfakatra Deresi’nin renk değişim yapmasi üstüne 10 gün ilkin İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplari dereden incelenmek suretiyle numune almıştı.

Dereye atık suyunu bırakarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 1 milyon 799 bin lira ceza uygulanmış ve tesis müddetsiz etkinlikten men edbilimselşti.

Devamını görüntüle

Trend Haberler