SKA Türkiye Yatırımcı Haritası, 27 alandaki yatırım fırsatlarını içeriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası’nın tanıtımı, 11. Uluslararası Boğaziçi Zirvesi’nde gerçekleştirildi.

Haritanın tanıtımı için “SKA Türkiye Yatırımcı Haritası: Politika Diyaloğu” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelde UNDP Başkanı Achim Steiner, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ve Etki Yatırımı Platformu İcra Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil, değerlendirmelerde bulundu.

Verilen bilgiye göre, SKA Türkiye Yatırımcı Haritası, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltan, sağlık ve eğitimi ilerleten, çevreyi koruyan etkinliklere mobilize etme konusunda yatırımcılara rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Küresel amaçların gerçekleşmesini sağlayacak yatırım fırsatlarından oluşan bir katalog sunan SKA Türkiye Yatırımcı Haritası, Türkiye’de bu alanda yatırımların gerçekleştirilebilmesi için kolaylaştırıcı bir ekosistemin nasıl kurulabileceği konusunda politika üreticiler ve özel sektör arasında bir diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

UNDP tarafından farklı ülkeler için oluşturulan SKA yatırım haritaları, küresel amaçlara ulaşma yolunda kolaylık sağlayacak yatırım fırsatları ile hedef pazar ve sektörlerdeki koşullara dair ayrıntılı raporlar sunuyor.

9 öncelikli sektörde belirlenen 27 alandaki yatırım fırsatları anlatılıyor

SKA Türkiye Yatırımcı Haritası hazırlanırken, ulusal politika dokümanları ve uluslararası kalkınma değerlendirmelerinin ayrıntılı bir literatür taraması yapıldı ve paydaşlara kapsamlı bir şekilde danışıldı.

Harita, 9 öncelikli sektörde belirlenen 27 alanda bulunan yatırım fırsatları hakkında ayrıntılı bilgilerden oluşuyor. Türkiye için belirlenen öncelikli sektörler, “teknoloji ve iletişim”, “ulaşım”, “yenilenebilir ve alternatif enerjiler”, “eğitim”, “sağlık hizmetleri”, “gıda ve içecek”, “tüketici malları”, “altyapı” ve “finansman” olarak sıralanıyor.

Türkiye’de etki yatırımcılığının savunuculuğuna ve desteklenmesine odaklanan Türkiye Etki Yatırımı Danışma Kurulu, Türkiye’de etki yatırımcılığının büyümesine destek olan bir ortamın oluşmasına ve iyi işleyen bir ekosistemin gelişmesine destek olmayı amaçlıyor.

You may also like...

Bir cevap yazın