Veterinerlerden, ‘süt fiyatları süt-yem paritesiyle uyumlu olsun’ talebi

Veterinerlerden, 'süt fiyatları süt-yem paritesiyle uyumlu olsun' talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ulusal Süt Konseyinin (USK) kilogram başına belirleyeceği süt fiyatlarına ilişkin olarak, “Aldığımız duyumlara göre süt referans fiyatında 40-45 kuruşluk bir artış düşünülmekte. Bu artış 1,5 olması gereken süt-yem paritesinin karşılığı değildir. Düşük fiyat paritesi sektörün geleceğine olumsuz etkiler.” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, USK’nin belirleyeceği çiğ süt referans fiyatları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Konseyin 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 için belirlediği kilogram başına 2,3 lira fiyatın süt işletmeleri için maliyetlerin altında kaldığının altını çizen Eroğlu, “Bir yıl öncesinde belirlenen referans fiyatın, uluslararası çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde ana kriter olan süt-yem paritesi ve üretici maliyetleri açısından sürdürülebilir bir fiyat olmadığı anlaşılmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, belirlenen referans fiyatın bugüne kadar sabit kalmasının sektörün sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine işaret ederek, bu durumun, damızlık vasfı ve süt verimi yüksek hayvanların kesimine sebep olduğunu belirtti.

Sütte belirlenecek referans fiyatın sektörün geleceği için önemine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

“Aldığımız duyumlara göre süt referans fiyatında 40-45 kuruşluk bir artış düşünülmekte. Bu artış 1,5 olması gereken süt-yem paritesinin karşılığı değil. Düşük fiyat paritesi sektörün geleceğine olumsuz etkiler. Süt yeminin fiyatı kilogram başına 2,4 lira civarında. Pariteyi karşılamak açısından üreticinin yeme 1,9 lira fiyattan ulaşması gerekmekte.”

“Süt fiyatları 3 aylık dönemlerde otomatik devreye girmeli”

Eroğlu, çiğ süt referans fiyatlarının uzun dönem için ilan edilmemesi gerektiğini ifade ederek, fiyatların azami üçer aylık dönemler halinde, girdi maliyetlerindeki artışlar çerçevesinde ve herhangi bir kurul veya komitenin kararına bağlı olmaksızın otomatik devreye girmesinin daha gerçekçi olacağını bildirdi.

Çiğ süt alım fiyatlarında önceki yıllarda uygulanan ve sütün kalitesini belirleyen süt yağı, proteini, somatik hücre sayısı gibi kriterlerin, fiyatlandırmada ve prim desteğinde yeniden hayata geçirilmesini isteyen Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle sanayiye toplanan sütün kalitesine yönelik değerlerin tespitinde kullanılan ileri teknoloji ölçüm cihazlarının olası suistimallerin önüne geçmek adına üretici örgütleri tarafında tedarik edilerek kullanılması göz önünde bulundurulmalıdır. Başta süt inekçiliğinin yoğun olarak yapıldığı ve arzın yüksek olduğu bölgeler olmak üzere, üretilen çiğ sütün bir kısmının katma değeri yüksek yöresel ürünlere dönüştürülmesi için gerekli makine ekipman ve altyapı olarak desteklenmeli ve bu çerçevede üretici birlikleri ile kooperatifler aktif olarak görev almalıdır.”

Eroğlu, çiğ sütün üretilmesinden son ürüne dönüştürülmesine kadar olan süreçte veteriner hekimlerin aktif olarak görev almalarının halk, hayvan ve çevre sağlığı ile gıda güvenliği açısından ciddi önem arz ettiğini belirtti.