Yeşil dönüşüm küresel gündemde yer bulmaya devam ediyor

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, gelecek dönemde, sadece kamunun değil özel sektörün de yeşil dönüşüm alanına yoğun mesai harcaması gerektiğini belirterek, “Sadece bizden sonraki nesiller için değil, kendimiz için de taşıdığımız önemli bir sorumluluk olan iklim krizi ile mücadelenin önümüzdeki dönemde Merkez Bankası dahil bütün politika yapıcıların gündemine girmesi şaşırtıcı olmayacaktır.” dedi.

İklim değişikliğine ilişkin riskler artık finansal sistemle doğrudan ilişkilendirilirken, bu durumun ekonominin geneline olumsuz yansıyacağı görüşü de tüm dünyada yüksek sesle dile getiriliyor.

Konunun öneminin anlaşılmasıyla ekonomi ve finans alanında “yeşil dönüşüm”, “sürdürülebilir finansman”, “çevreci fon” gibi terimler, daha fazla yer tutar oldu. Bu kapsamda başta bankalar olmak üzere fon sağlayan kuruluşların ürün portföylerinde de sürdürülebilir ve çevreci ürünlere doğru yönelim arttı.

Uluslararası kuruluşların rapor ve açıklamalarında da iklim değişikliğinin ekonomi ve para politikalarına etkilerine işaret edilirken, Türkiye’de son açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) da Yeşil Dönüşüm için ayrı bir başlık açıldı.

“Üretim cephesinden yeşil dönüşümün desteklenmesi ajandanın üst sıralarında”

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, yakın zamanda açıklanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP’de, “sürdürülebilirlik” vurgusunun öne çıktığını söyledi.

Programda, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaleti gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesinin temel amaç olarak not edilmesinin, hem önemli hem de bir dizi ödevi beraberinde getiren bir adım olduğunu vurgulayan Ünüvar, “Nitekim, yakın dönemde küresel gündemde daha fazla yer bulan Yeşil Dönüşüm için ayrı bir başlık ayrılması dikkati çekici.” dedi.

Ünüvar, her ne kadar Türkiye’de Avrupa Yeşil Mutabakatı popüler olsa da yeşil dönüşümün dünya genelinde farklı ülkeler tarafından da ele alındığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu açıdan konunun Avrupa Yeşil Mutabakatı ile sınırlandırılmadan, daha kapsamlı bir Yeşil Dönüşüm çerçevesinden ele alınması önemli. Nitekim OVP de Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan hedef ve eylemlerin dikkate alınacağını vurguluyor. Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, yeşil OSB’ler, sıfır atık, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması gibi adımlar, üretim cephesinden yeşil dönüşümü desteklemek için ajandanın üst sıralarında yer alıyor. Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi önceliklendiren bir yaklaşımın ön plana çıkartılmasının hedeflendiği anlaşılıyor. Konunun finansman ve yatırım cephelerinden de ele alındığını görüyoruz. Sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar, iklim perspektifinden uluslararası rekabetin arttırılması ve finansman kanallarının kullanılması önümüzdeki dönemde, sadece kamunun değil özel sektörün de bu alana yoğun mesai harcaması gerektiğine işaret ediyor.”

“Düşük karbonlu kalkınma, dünya ekonomisinde hem önemli hem de acil bir gündem”

Burcu Ünüvar, dünya genelinde Yeşil Mutabakat farkındalığının artması, Türkiye özelinde temel ticaret ortağı Avrupa’nın kendi Yeşil Mutabakat ajandasını yayınlaması, iklim diplomasisinin artan şekilde atıf alması gibi göstergelerin, farkındalığın eyleme dönüşmesi için hızlı davranılması gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

Düşük karbonlu kalkınmanın, dünya ekonomisinde hem önemli hem de acil bir gündem olduğuna değinen Ünüvar, sonraki nesillerin sorunu olacağı zannedilen iklim krizinin olumsuz etkileriyle bugün yüzleşildiğini ifade etti.

Ünüvar, küresel ısınmanın insan aktivitesinin sonucu olduğunu gösteren bilimsel çalışmaların, iklim kriziyle mücadelenin de yine insanların kararlılığıyla başarılabileceğine işaret ettiğini vurgulayarak, “Sadece bizden sonraki nesiller için değil, kendimiz için de taşıdığımız önemli bir sorumluluk olan iklim krizi ile mücadelenin önümüzdeki dönemde Merkez Bankası dahil bütün politika yapıcıların gündemine girmesi şaşırtıcı olmayacaktır.” diye konuştu.

You may also like...

Bir cevap yazın